PL EN


Journal
2010 | 36 | 2 | 179-192
Article title

Zablokowany rozwój. Samoograniczenia ewolucji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Blocked Development: Self-Limitations of the Evolution of Civil Society in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article poses the problem of a 'developmental crisis' of civil society in Poland. The first part describes three perspectives of the discourse on the condition of Polish civility and the criteria used in diagnosing it. In the second part, factors contributing to a sort of reproduction of blockades of its development-'maturing' are discussed. Conclusions concern the need for reflecting upon the stages of the evolution of the forms of civil society.
Journal
Year
Volume
36
Issue
2
Pages
179-192
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lech Szczegola, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogorski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland
References
 • Antoszewski A. (1997), Współczesne teorie demokracji, [w:] Studia z teorii demokracji, red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Cześnik M. (2007), Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Dzwończyk J. (2006), Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po roku 1989, [w:] Czas społeczeństwa obywatelskiego, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Ekiert G., Kubik J. (1997), Protesty społeczne w nowych demokracjach: Polska, Słowacja, Węgry i Niemcy Wschodnie (1989-1994), „Studia Socjologiczne”, nr 4.
 • Gliński P. (2004a), Bariery samoorganizacji obywatelskiej, [w:] Niepokoje polskie, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Gliński P. (2004b), Trzeci sektor w Polsce: Stan obecny, bariery rozwoju, [w:] Obywatel w lokalnej społeczności, red. M. Szczepański, A. Śliz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole-Tychy.
 • Gliński P., Palska H. (1997), Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, [w:] Elementy nowego ładu, red. H. Domański, A. Rychard, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Grabowska M. (1998), Młodzież – poza polityką i demokracją, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.
 • Graff A. (2010), Urzędasy, bez serc, bez ducha, „Gazeta Wyborcza”, 6 I.
 • Herbst J. (2005), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa.
 • Herbst J. (2006), Trzeci sektor na rozdrożu – kondycja organizacji pozarządowych w Polsce w świetle badań, „Trzeci Sektor”, nr 8.
 • Krzemiński I. (1995), Obywatelski ideał w procesie transformacji. Procesy społeczne a działania elit, [w:] Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego, red. A. Sułek, J. Styk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Marody M. (1991), Co nam zostało z tych lat. Społeczeństwo polskie u progu zmiany instytucjonalnej, Aneks, Londyn.
 • Marody M. (1999), O pewnych osobliwościach polskiej klasy politycznej, [w:] Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, red. B. Wojciszke, M. Jarymowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • Marody M. (2004), Post-civil society, „Polish sociological Review”, nr 4.
 • Miszalska A. (1996), O apatii politycznej Polaków, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.
 • Mokrzycki E. (1991), Społeczne granice wschodnioeuropejskich reform ekonomicznych, „Krytyka”, nr 36.
 • Marody M. (2001), Bilans niesentymentalny, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Ogrodziński P. (1990), Społeczeństwo obywatelskie – w kierunku przewidywań, [w:] Studia nad ładem społecznym, red. W. Nieciuński, T. Żukowski, IPS UW, Warszawa.
 • Marody M. (1991), Pięć tekstów o społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa.
 • Pełczyński Z. A. (1989), Solidarity and the Rebirth of Civil Society in Poland, [w:] Civil Society and the State, ed. J. Keane, Verso, London.
 • Putnam R. D. (1995), Demokracja w działaniu, Znak, Kraków-Warszawa.
 • Szacki J. (1994), Liberalizm po komunizmie, Znak, Warszawa-Kraków.
 • Szawiel T. (2001), Społeczeństwo obywatelskie, [w:] Budowanie demokracji, red. M. Grabowska, T. Szawiel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Śpiewak P. (2002), Apolityczna wolność, „Znak”, nr 6.
 • Śpiewak P. (2004), Poszukiwanie wspólnot, [w:] Komunitarianie, red. P. Śpiewak, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Wnuk-Lipiński E. (2005), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA098811
YADDA identifier
bwmeta1.element.6caf450c-c686-3be4-827f-48547fe50072
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.