PL EN


Journal
2019 | 60 | 1 | 74-84
Article title

Political colonization quantified : urbanonymy landscape seen as a network of street-sign posts

Content
Title variants
CS
Politická kolonizace v číslech : urbanonymická krajina jako síť označníků ulic
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The goal of the article is to present two quantitative methods of assessing the degree of political colonization of municipal space by official urbanonymy. This is done in order to provide a tool which will enable the researchers to test hypotheses and measure the property with needed exactitude. To this end, four municipal units from the Moravian-Silesian region, the Czech Republic, have been selected – namely, the former village of Ostrava-Hošťálkovice, the intra-estate city quarter of Ostrava-Pustkovec, the village of Dolní Lhota, and the medium-sized city of Studénka. The methods presented are street-sign distances (SSD), which map the density of the street sign-carrying objects, and street-sign irradiation (SSI), which measures the number of street signs placed on individual objects. It has been proved that both metrics may furnish some information about the way the public space is colonized in the chosen settlement units, and some interpretations were provided on their bases. In order to draw a general picture of political colonization, two things need to be carried out – more indexes should be brought into the game, and more municipalities investigated.
CS
Cílem článku je představit dvě metody, které vymezují míru politické kolonizace městského prostoru oficiální urbanonymií. Cílem je poskytnout nástroje, pomocí nichž bude možné testovat hypotézy a měřit danou vlastnost s potřebnou přesností. Za tímto účelem byly z Moravskoslezského kraje v České republice vybrány čtyři sídelní jednotky – bývalá vesnice Ostrava-Hošťálkovice, městská část Ostrava-Pustkovec, která je umístěna mezi sídlišti, vesnice Dolní Lhota a středně velké město Studénka. Metody, které zde budou prezentovány, jsou vzdálenosti uličních označníků (SSD), jež zachycují hustotu objektů s uličními názvy, a iradiace uličních označníků (SSI), která zachycuje počet označníků na jednom objektu. Bylo prokázáno, že obě metriky jsou s to poskytnout informace o tom, jak byl prostor ve vybraných sídelních jednotkách kolonizován, a na jejich základě bylo vypracováno několik interpretací. Aby bylo možné o politické kolonizaci pojednat obšírněji, je třeba se zaměřit na dva aspekty – jednak vzít v potaz více indexů, jednak prozkoumat více sídelních jednotek.
Journal
Year
Volume
60
Issue
1
Pages
74-84
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.6cf733b1-0a55-46b1-b7c7-f55db701e568
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.