Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 4(203) | 95-119

Article title

Od przekonywania do współdecydowania: zarządzanie konfliktami wokół ryzyka i technologii

Content

Title variants

EN
FROM PERSUADING TO MAKING JOINT DECISIONS: MANAGEMENT OF CONFLICTS OVER RISK AND TECHNOLOGY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nowe technologie mogą wywoływać kontrowersje społeczne: po pierwsze, ich rozwój i stosowanie mogą bezpośrednio skutkować oporem społecznym i konfliktami, jak dzieje się na przykład w przypadku biotechnologii, energii atomowej, technologii in vitro, nanotechnologii; po drugie, mogą one wywoływać niepożądane skutki, takie jak zanieczyszczenie środo- wiska, globalne ocieplenie klimatu, rozpowszechnienie się nowych epidemii (BSE, świńska i ptasia grypa). U źródeł konfliktów społecznych powstających wokół tych problemów – nazywanych tutaj konfliktami technologicznymi – leży postrzeganie przez część społeczeństwa niektórych technologii jako ryzykownych bądź wprost niebezpiecznych, przy jednoczesnym uznawaniu ich przez innych aktorów społecznych za bezpieczne i niegroźne. Celem tego tekstu jest prezentacja i próba oceny wypracowanych w społecznych badaniach nad nauką i technologią strategii zarządzania konfliktami technologicznymi.
EN
New technologies may bring about social controversies in two ways at least. First, their development and implementation may directly result in social protests, as it is the case of biotechnology, nuclear energy, in-vitro, nanotechnologies, second, new technologies may cause unwanted consequences, such as pollution, global climate change, spreading of new epidemics (BSE, swine or bird flu). At the bottom of social conflicts which arise around those problems - which we call here 'technological conflicts' - is the perception of some technologies as risky or dangerous, whereas other social actors consider them safe and harmless. The fact that most of those controversies focus on technological safety requires a specific approach to managing this type of conflicts. The goal of this article is to present and assess strategies of technological conflicts' management, which have been proposed within social studies on science and technology.

Year

Issue

Pages

95-119

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Piotr Stankiewicz, Instytut Socjologii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Torun

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA107318

YADDA identifier

bwmeta1.element.6cfd574d-5443-3971-84dd-3e895e250092
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.