PL EN


2010 | 2(73) | 93-102
Article title

WORK ETHICALITY IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Content
Title variants
PL
Etycznosc pracy w zarzadzaniu zasobami ludzkimi
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zachęcenie menedżerów i aktywu pracowników do mierzenia etyczności pracy oraz, o ile jest niższa od 60%, do projektowania, doskonalenia i oceniania efektów. Metoda i narzędzia menedżerskie do zarządzania przez etyczność są zawarte w projekcie normy etyczności pracy EK10001.
EN
The aim of this paper is to encourage managers and active employees to measure the work ethicality of a company's staff. If it is below 60 percent, they should make projections as to which principles of ethics in work have not been applied to date, but should be applied in order to improve ethicality as well as make evaluations of the effects of pro-ethical actions. The methods and managerial tools needed to manage this process effectively (Management by Ethicality: Socially Responsible Management) are presented in the 'Work Ethicality Standard EC1000' (Exposure draft), published in Polish on line at <http://www.janski.edu.pl/Uczelnia,ek_1000.html> (an English version will be available mid–2010). This standard is a research result of a research project financed by the Ministry of Science and Higher Education and carried out by the Bogdan Janski Higher School in Warsaw.
Year
Issue
Pages
93-102
Physical description
Document type
COMMUNICATION
Dates
published
2010-04-15
Contributors
author
  • Jerzy Donarski, Wyzsza Szkola Zarzadzania i Przedsiebiorczosci im. Bogdana Janskiego, ul. Chelmska 21a, 00-724 Warszawa, Poland
References
  • Benedykt XVI (2009), Encyklika Caritas in veritate.
  • Donarski J., Bałamut J., Szczupaczyński J., ks. Kietlinski K., konsultanci Kabaj M., Korporowicz L. (2009), Projekt normy etyczności pracy EK1000, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.
  • European Association of National Productivity Centers (1999), Memorandum: „Productivity, Innovation, Quality of Working Life and Employment”.
  • Jan Paweł II (1991), Encyklika Centesimus annus.
  • Jan Paweł II (1981), Encyklika Laborem exercens.
  • Komisja Europejska (1998), Partnership for a new organization of work.
  • Sobór Watykański II (1965), Konstytucja Gaudium et spes.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA080219
YADDA identifier
bwmeta1.element.6d7b6f0e-3898-3cae-b4bc-f4801bcf4bc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.