Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 6(77) | 81-85

Article title

DIRECTIONS OF CHANGE IN POLISH HRM PRACTICE

Content

Title variants

PL
Kierunki zmian w praktyce polskiego ZZL

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Miniona dekada to dla przedsiębiorstw czas dynamicznych zmian na światowych rynkach, rozwój globalnej konkurencji oraz poszukiwanie nowych dróg do osiągnięcia i  utrzymania przewagi konkurencyjnej. Zachodzące na zewnątrz firmy zmiany decydują o  jej przemianach wewnętrznych. W jakim kierunku podążało w  tym okresie zarządzanie zasobami ludzkimi? Celem artykułu jest analiza zmian zachodzących w  ostatnich latach w  praktyce ZZL firm funkcjonujących na polskim rynku oraz próba wskazania kierunków przyszłych przemian. W opracowaniu oparto się na danych dotyczących 5 inicjatyw z  zakresu ZZL: programu „Inwestor w  Kapitał Ludzki”, konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” oraz list najlepszych pracodawców, „Great Place to Work oraz Top Employers”.
EN
The objective of this paper is analysis of changes taking place over recent years in the practice of the HRM of companies operating on the Polish market as well as an effort at indicating directions of future change. This paper is based on data on five initiatives in the area of HRM—the Human Capital Investor program, the Human Resource Management Leader competition, and the lists of Najlepsi Pracodawcy (Best Employers), Great Place to Work, and Top Employers.

Year

Issue

Pages

81-85

Physical description

Document type

CASE STUDY

Dates

published
2010-12-15

Contributors

  • Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland
  • Anna Jawor-Joniewicz, The Human Resource Management Department of the Institute of Labor and Social Studies in Warsaw, Poland

References

Notes

PL
To jest polska wersja anglojęzycznego artykułu z numeru 2010 6(77) opublikowana na bezpłatnej płycie CD dołączonej do papierowego wydania numeru 2010 6(77), ISSN 1641-0882.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA09626

YADDA identifier

bwmeta1.element.6e974e71-22a1-3c65-8f97-ed46b97717b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.