Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 8 | 3 | 26-53

Article title

Náklady řízení a jejich náhrada v civilních sporech o náhrady při ublížení na zdraví

Authors

Content

Title variants

EN
Costs of proceedings and their reimbursement in bodily harm compensation disputes

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek se zaměřuje na problematické aspekty spojené s určením výše vybraných nákladů řízení a jejich náhradou ve sporech o náhrady při ublížení na zdraví. Obecné výklady jsou potlačeny, pozornost je směrována především na zodpovězení praktických otázek a na nastínění řešení existujících rozporů. Článek nejprve obecně pojednává o druzích a charakteru náhrad, které lze při ublížení na zdraví vymáhat, a o jednotlivých druzích nákladů řízení. Následuje kapitola podrobně se zabývající určením výše soudního poplatku a povinnosti k jeho placení v tomto typu sporů. Další kapitola je zaměřena na vyčíslení odměny za zastupování advokátem pro účely náhrady nákladů řízení, včetně doporučení pro žalobce týkajícího se vedení tohoto typu sporného řízení.
EN
The article is focused on the determination of the amount of selected proceedings’ costs and their reimbursement in bodily harm compensation disputes. General comments are suppressed; the attention is mainly directed to answering practical questions and outlining solutions to the existing contradictions. Firstly, the article discusses in general the nature of the bodily harm compensation claims and types of proceedings’ costs. The following chapter is aimed at the determination of the amount of the court fee and the obligation to pay it in this type of dispute. Next chapter focuses on the quantification of the remuneration for representation by an attorney of law for the purposes of the proceedings’ costs reimbursement, including the recommendations to the plaintiff on proceedings’ tactics related thereto.

Contributors

author
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.6f346578-076f-47ee-9a72-26e49f2b1f3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.