Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 8 | 21-27

Article title

IN SEARCH FOR ADULTHOOD

Authors

Title variants

PL
W poszukiwaniu „dorosłości”

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author tries to define the adulthood. After reviewing the available definitions he has paid attention to the new phenomenon of 'postponing the adulthood'. Searching for the definition the author asked his students to define maturity and can distinguish three categories of their answers: adulthood concerning myself, adulthood concerning myself and others, adulthood concerning myself, others and the society. What is more, the students stress the value of individual experience as a developmental factor. The adulthood is therefore difficult to define. In author's opinion the adulthood is revealed in the situations , in which we make appropriate choices, act rationally and solve our problems.

Year

Volume

8

Pages

21-27

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • M. Wnuk, Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, ul. Ofiar Katynia 25, 49-300 Brzeg, Poland

References

 • Coggins C.C., Individual Growth Through Community Problem Solving, [w:] R.O. Boyd, J.W. Apps [et al.], Redefining the Discipline of Adult Education, San Francisco 1980.
 • Czerka E., Niedorosłość czy dorosłość alternatywna? Rozważania w kontekście odraczania dorosłości, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 1 (29), Wrocław 2005, s. 83.
 • Dubas E., Dorosłość w erze informatycznej a zadania edukacji (dorosłych), [w:] Edukacja dorosłych w erze globalizmu, red. E.A. Wesołowska, Płock 2002.
 • Dubas E., Zmieniająca się dorosłość. Od dorosłości konwencjonalnej ku dorosłości subiektywnej, [w:] Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, red. E. Przybylska, Toruń 2001.
 • Malewski M., Andragogika w perspektywie metodologicznej, Wrocław 1990.
 • Mościcka Z., Psychologiczne problemy pracy z uczniem dorosłym, „Oświata Dorosłych” 1983.
 • Pietrasiński Z., Rozwój ludzi dorosłych, [w:] Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, red. T. Wujek, Warszawa 1992.
 • Sińczuch K., Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany, Warszawa 2002.
 • Szewczuk W., Psychologia człowieka dorosłego, Warszawa 1962.
 • Urbański R., Refleksje nad etycznym paradygmatem andragogiki, „Oświata Dorosłych”, 1986, nr 9.
 • Verner C., Definition of Terms, [w:] Adult Education Association in the United States, red.
 • G. Jensen, A.A. Liveright i W. Hallenbeck, 1964.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
07PLAAAA02835756

YADDA identifier

bwmeta1.element.6f37092c-e431-38e2-84c9-1406b099e664
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.