PL EN


2009 | 1(66) | 67-76
Article title

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND COMPANY BANKRUPCY (Pracownicy w procesie upadlosci przedsiebiorstwa)

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article tackles the problem of human resource management in a company bankruptcy - a poorly researched area. Examining case studies, it indicates that employees may prove an important company resource that, even in cases of bankruptcy, may determine possibilities for company survival thanks to restructuring or sale as an organized organism.
Keywords
Year
Issue
Pages
67-76
Physical description
Document type
COMMUNICATION
Contributors
 • Grzegorz Wojtkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Systemów i Technik Zarzadzania, al. Niepodleglosci 10, 80-967 Poznan, Poland
References
 • Bebchuk L.A. (2002), Ex Ante Costs of Violating Absolute Priority in Bankruptcy, „The Journal of Finance” February, vol. LVII No. 1.
 • Czajka D. (2004), Prawo upadłościowe, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.
 • Czajka D. (1999), Przedsiębiorstwo w kryzysie, upadłość lub układ, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.
 • Przyczyny popadanie przedsiębiorstwa w kryzys, „Zarządzanie na Świecie”, nr 7.
 • Co prowadzi do ruiny przedsiębiorstwa, „Zarządzanie na Świecie”, nr 9.
 • Dorozik L., red. (2006), Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Fitz-enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna: Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Łupina-Wegener A. (2005), Negatywny wpływ fuzji i przejęć na pracowników [w:] „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4.
 • Paton R. (1987), Analysis of the experiences of and problems encountered by worker take-overs of companies in difficulty or bankrupt: main report, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Pocztowski A., red. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Pracownicy i firma WW Energy chcą przejąć Glimar, „Gazeta Prawna”, 17 maja 07 (nr 95).
 • Prusak B., red. (2007), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Rotkiewicz M. (1006), Pracownik a zmiany własnościowe i zakończenie działalności pracodawcy, Oddik, Gdańsk.
 • Sidor-Rządkowska M. (2003), Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Slatter S. (1984), Corporate Recovery, a Guide to Turnaround Management, Penguin Group, London.
 • Staniewski M.W. (2007), Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5.
 • Suszyński C. (2003), Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
09PLAAAA058010
YADDA identifier
bwmeta1.element.70481933-3417-3cdb-ab21-3d55f987e925
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.