PL EN


2011 | 3-4(80-81) Efficiency of HRM | 15-24
Article title

WORK–RELATED EMPLOYEE ATTITUDES AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE

Authors
Content
Title variants
PL
Wplyw postaw pracowniczych na efektywnosc organizacji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Employee attitudes, such as job satisfaction, employee commitment, and employee engagement, matter to organizations. They are related to important outcomes, such as absenteeism, employee turnover, adaptation to change, cooperation with other employees, innovation, and the willingness to act in ways that go beyond one's formal job description. Aggregated across work units, positive attitudes lead to the kinds of outcomes that speak directly to competitive advantage: improvements in customer satisfaction, profitability, and shareholder value. Recent longitudinal evidence based on large samples supports the causal impact of work–related attitudes on bottom–line financial measures. Company examples show that although work–related employee attitudes are intangible, they are measurable and strategically important to organizations everywhere.
PL
Postawy pracowników, takie jak satysfakcja z pracy i zaangażowanie (zarówno commitment, jak i engagement) – są ważne dla funkcjonowania organizacji. Mają wpływ na absencję i fluktuację kadr, na umiejętność pracowników dostosowywanie się do zmian, jakość współpracy z innymi pracownikami, innowacyjność, oraz gotowość do podejmowania działań wykraczających poza formalny zakres obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Zagregowane w skali organizacji efekty pozytywnych postaw prowadzą do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej – zwiększenia satysfakcji klientów, zyskowności i wartości dla udziałowców. Wyniki ostatnio prowadzonych badań na dużych próbach potwierdzają wpływ postaw pracowniczych na wskaźniki finansowe. Przykłady przedsiębiorstw pokazują, że choć postawy pracownicze są niematerialne, to jednak są one mierzalne i mają znaczenie strategiczne dla każdego rodzaju organizacji.
Year
Pages
15-24
Physical description
Document type
ARTICLE
Dates
published
2011-06-15
Contributors
  • the Robert H. Reynolds Chair in Global Leadership at the University of Colorado, Denver, USA
  • Wayne F. Cascio, Robert H. Reynolds Chair in Global Leadership at the University of Colorado, Denver, USA
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA095812
YADDA identifier
bwmeta1.element.70f8362a-e482-3651-bcc9-1b7e8ec0bac2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.