Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 20 | 9-26

Article title

Miasto i community w ujęciu ekologii społecznej Amosa Henry'ego Hawleya

Content

Title variants

EN
Urban community and community in Amos H. Hawley’s Human Ecology Theory

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje Amosa H. Hawleya neoekologiczne teorie średniego zasięgu dotyczące community, szczególnie typu miejskiego. W ujęciu tego autora community jest mechanizmem adaptacyjnym społeczności lokalnej, którego przestrzenny kształt zależy od technologii, przede wszystkim transportowo-komunikacyjnych. Miasto to community o charakterystycznym wzorze przestrzennym, a jego podstawową rolą jest pełnienie funkcji centrum usługowego. Urbanizacja jest wzrastającą organizacją specjalistów i zależy ściśle od dostępnych technologii transportowo-komunikacyjnych. Hawley dzieli historię urbanizacji na okresy powiązane z postępem technologicznym w tej dziedzinie. We współczesnych procesach urbanizacji wydziela trzy fazy: okres budowy miast oraz okresy metropolizacji i rozpraszania organizmów miejskich.
EN
The article presents Amos H. Hawley's neoecological theories of middle range concerned with community, especially an urban community. In the paper, community is viewed as an adaptive mechanism whose spatial shape depends on technology, especially communication and transport technology. An urban community is a community with a characteristic spatial pattern. The main function of an urban community is to act as a service centre. Urbanization, in Hawley's conception, is the growing organization of specialists and is connected with transport and communication technologies. The author divided the history of urbanization into periods related to technological progress. Three phases are distinguished in the contemporary processes of urbanization, namely: the city-building phase, metropolitan phase and dispersal of urban organisms.

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

References

 • Aiken M., Newton K., Friedland R., Mortinotti G. 1987, Urban System Theory and Urban Polity: Four-Nation Comparison, „British Journal of Political Science”, t. 17, nr 3 (July), s. 341–358.
 • Filipowicz-Adamowicz J. 2008, Koncepcja zmiany społecznej w myśli socjologicznej Amosa Henry’ego Hawleya, w: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 7: Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych. Studia wybranych tendencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 53–62.
 • Firey W. 1946, Land Use in Central Boston, Harvard University Press, Cambridge Ma.
 • Hawley A.H. 1950, Human Ecology. A Theory of Community Structure, The Ronald Press Co., New York.
 • Hawley A.H. 1948, Discussion of Hollingshead’s „Community Research: Development and Present Condition”, w: Studies in Human Ecology, G.A. Theodorson (red.),
 • Row, Peterson and Company, Evanson–Elmsford 1961, pierwodruk: „American Sociological Review”, (April), t. 13, s. 153–156.
 • Hawley A. H. 1968, Human Ecology, w: International Encyclopedia of the Social Sciences, D.L. Sills (red.), The Free Press and Macmillan, New York, t. 4, s. 328–337.
 • Hawley A.H. 1971, Urban Society. An Ecological Approach, Ronald Press, New York.
 • Hawley A.H. 1978, Urbanization as Process, w: Handbook of Contemporary Urban Life. An Examination of Urbanization, Social Organization and Metropolitan Politics, D. Street (red.), Jossey-Bass, San Francisco, s. 3–26.
 • Hawley A.H. 1986, Human Ecology. A Theoretical Essay, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Hawley A.H., Mills Mazie S. 1981, An Overview, w: Nonmetropolitan America in Transition, A.H. Hawley, S. Mills Mazie (red.), University of North Carolina Press, Chapel Hill, s. 3–23.
 • Merton R.K. 1982, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 • Turner J.H. 1995, Macrodynamics. Toward a Theory on the Organization of Human Populations, Rutgers University Press, New Brunswick–New Jersey.
 • Turner J.H. 2004, Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.711481c8-bfbd-3d02-8474-71b6a615f1aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.