PL EN


2017 | 20 | 1 | 21-36
Article title

Zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře

Content
Title variants
EN
Public cultural institution act
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Studie se zabývá navrhovaným zákonem o veřejnoprávní instituci v kultuře. Autorka v textu shrnuje teoretická východiska vytvoření návrhu zákona a rozebírá jeho obsah v té podobě, v jaké byl navržen Senátem a ve které k němu zaujala stanovisko vláda. Dává návrh do kontextu současné kulturní politiky, stávající právní úpravy i dosavadní zkušenosti s fungováním příspěvkových organizací. Cílem tohoto příspěvku je seznámit odbornou divadelní veřejnost s obsahem navrhovaného právního předpisu i jeho politickým a právním pozadím, analyzovat jeho silné a slabé stránky a částečně i předvídat jeho další vývoj v legislativním procesu.
EN
The study deals with the newly-proposed Czech law concerning the operation of public cultural institutions. The author summarizes the ideological background of the bill and analyses its content based on the version proposed by the Senate and discussed by the Government, contextualizing it in terms of current cultural state policy, the effective law, and her own experience with management of the state-fund institutions. The aim of the study is to make theatre scholars and professionals familiar with the proposed bill and its political and legal background, to analyse its pros and cons, and also to anticipate its future way through the legal processes to a certain extent.
Contributors
  • Theatralia, redakce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.716c15df-8c53-4038-b9fd-b4c5526b3bd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.