PL EN


Journal
2019 | 67 | 3 | 215-225
Article title

The enthroned Madonna from Dijon. A recently discovered painting from the workshop of the master of the Vyšší Brod altarpiece

Authors
Content
Title variants
CS
Trůnící madona z Dijonu. Nově nalezený obraz z dílny Mistra vyšebrodského oltáře
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
At the end of 2018, a small panel painting of an Enthroned Madonna from the private property of a family living near Dijon appeared in an antique shop in Paris. Based on style and comparative analysis, the painting can be incorporated into the oeuvre of the Prague workshop of the Master of the Vyšší Brod Altarpiece, and its execution can be dated to approximately the mid-1350s. Formally closest to this painting are the Madonna of Rome and the Karlsruhe Diptych, and — like in the case of these two panels — the Dijon Madonna had probably also formed a diptych. Yet numerous convincing formal parallels also point to other works by the aforesaid Master and his wider workshop circle.The extant panel is slightly trimmed and its background is repainted with a coarse, monochrome coat of paint with pasted paper stars. However, X-ray and infrared images have revealed under the repainted layer a well-preserved painting of rich aedicule architecture of the Virgin’s throne, whose closest parallel is perhaps the architecture of the prison of Saint Mark in one of the scenes of the so-called Pala Feriale. This panel was commissioned in the workshop of Paolo Veneziano in 1345 as a cover for the famous Pala d’Oro altarpiece. An Italian inspiration is indicated by the motif of the Christ Child holding his foot with his hand and turning it outward so as to show the sole of the foot — a motif hitherto unregistered in Bohemian panel painting of the 14th century. This feature appeared in Tuscan painting as early as the first half of the 14th century, but reached its greatest popularity only in the work of Barnaba da Modena. Another unusual motif is the blue, rather than gold, halo of the Virgin Mary. Coloured haloes are frequently seen in book illumination of the early Middle Ages. In the Bohemian milieu of the 14th century, they have been also known so far only in miniature painting (Breviary of the Provost Vítek, Klosterneuburg Missal). The recently discovered panel complements the production of the Master of the Vyšší Brod Altarpiece and his circle with the motif of an Enthroned Madonna executed in a size that corresponded to works intended for private devotion (which thus makes it a pendant to the lavish and much more monumental Enthroned Madonna of Kłodzko). To date, the incidence of this type has been attested to only by the later paintings of the Enthroned Madonna of Görlitz and the now-missing panel from Koenigsberg.
CS
Na konci roku 2018 se v pařížském uměleckém obchodě objevil drobný deskový obraz s Trůnící madonou ze soukromého rodinného majetku z okolí Dijonu. Původ obrazu není blíže znám. Na základě formální a komparativní analýzy lze malbu jednoznačně včlenit do oeuvre pražské dílny Mistra vyšebrodského oltáře a její vznik vročit přibližně do poloviny padesátých let 14. století. Formálně nejbližšími díly jsou Madona římská a Diptych z Karlsruhe — a stejně jako u obou zmíněných prací, i v případě Dijonské madony šlo pravděpodobně původně o diptych. Přesvědčivé výtvarné paralely lze vést i k dalším dílům jmenovaného mistra a k jeho širšímu dílenskému okruhu. Deska se dochovala nepatrně seříznuta minimálně ze tří stran a s pozadím přemalovaným monochromním hrubým nátěrem s aplikovanými papírovými hvězdičkami. Snímkování rentgenovými paprsky a v infračerveném spektru však pod přemalbou odhalilo bohatou edikulovou architekturu Mariina trůnu, jejíž nejbližší paralelou je patrně architektura vězení sv. Marka na jednom z výjevů desky zv. Pala Feriale. Tu nechal v dílně Paola Veneziana v roce 1345 zhotovit benátský dóže Andrea Dandolo, aby zakrývala a chránila slavnou Pala d’Oro. K italské inspiraci ukazuje i v českém deskovém malířství 14. století dosud neevidovaný motiv dítěte Ježíše, které si samo drží nožku a vytáčí ji tak, aby bylo vidět chodidlo. Tento prvek se vyskytuje v toskánském malířství již v první půli 14. století, svého největšího ohlasu však dosáhl především v díle Barnaby da Modena, působícího v Toskánsku a Piemontu ve třetí čtvrtině století. Dalším neobvyklým motivem je modrá, nikoli zlatá svatozář Panny Marie. S barevnými nimby se často setkáváme v knižní malbě raného středověku a rovněž v českém prostředí ve 14. století byly doposud známy pouze z miniaturního malířství (Brevíř probošta Vítka, Misál z Klosterneuburgu). Nově nalezená deska doplňuje dochované dílo Mistra vyšebrodského oltáře a jeho okruhu o motiv Trůnící madony ve velikosti odpovídající dílům určeným pro osobní zbožnost (které je tak pandánem k reprezentativní a výrazně monumentálnější Madoně kladské, rovněž z doby kolem poloviny 14. století). O výskytu tohoto motivu svědčil dosud pouze ohlas, předpokládaný v malbách Trůnící madony ze Zhořelce či nedochované Madony z Královce
Keywords
Journal
Year
Volume
67
Issue
3
Pages
215-225
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.71c93a3d-a03f-4a48-b217-7e798e89a763
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.