Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 11 | 99-108

Article title

Ćwiercpetit. Jednodniówka załogi Zakładow Graficznych 'Książka i Wiedza' w Toruniu źródłem informacji o życiu społecznym na początku lat 50. dwudziestego wieku

Selected contents from this journal

Title variants

ĆWIERCPETIT. A DAILY PAPER OF THE STAFF THE PRINTING PLANT 'KSIĄŻKA I WIEDZA' IN TORUŃ AS THE SOURCE OF INFORMATION ABOUT THE SOCIAL LIFE AT THE BEGINNING OF THE 1950S

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
A daily Cwiercpetit comes from the period of the ownership transformation of the Torun printing house, which took place at the beginning of the 1950s. The circulation was about 300 copies, and the fact that there is no price given in the paper makes us think that the publication was probably distributed free of charge among the staff of the plant. The publication appeared in May to celebrate the workers' world and it evinces a noticeable political context, which is the evidence of the cult of Bierut and the socialist propaganda in the first years of People's Republic of Poland.

Year

Volume

11

Pages

99-108

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Wanda A. Ciszewska, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, ul. Wladyslawa Bojarskiego 1, 87-100 Torun, Poland

References

 • 25 lat Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego Polsce. Oddziału toruńskiego 1920-1945, Toruń 1947.
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, sygn. 348.
 • Borowski W., W służbie partii i narodu, Gazeta Toruńska, 1952, nr 81.
 • C. J., Dokumenty życia społecznego, [w:] Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska, Wrocław 1976.
 • Ciszewska W. A., „Prasa narzędziem partyjnego kierowania masami”. Socjalistyczna wizja redakcji prasowej, [w:] Nie po myśli władzy. Studia nad cenzura i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, red. D. Degen i M. Żynda, Toruń 2012.
 • Ciszewska W. A., Drukarnie toruńskie w latach 1945-1950, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne, Z. 376. Bibliologia V, 2006.
 • Ciszewska W. A., Inicjatywy wydawnicze toruńskich drukarzy z lat 1945-1950, Folia Toruniensia, T. 7: 2007.
 • Coraz więcej meldunków o realizacji i podejmowaniu zobowiązań dla uczczenia 60-lecia urodzin Towarzysza Bolesława Bieruta i Święta 1 Maja, Gazeta Toruńska, 1952, nr 84.
 • Czego się nauczyła załoga „Unii” w czasie realizacji zobowiązań dla uczczenia 60 rocznicy urodzin Towarzysza Bieruta, Gazeta Toruńska, 1952, nr 76.
 • Cztery artykuły cztery zdobycze, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.
 • Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.
 • Do Rady Zakładowej Zakł. Graficznych „Książka i Wiedza”, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.
 • Do Towarzysza Bieruta. List przodownika pracy Tadeusza Kozłowskiego, Gazeta Toruńska, 1952, nr 86.
 • Encyklopedii wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer [et al.], Wrocław 1971.
 • Encyklopedii wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976.
 • Gajewski J., „Książka i Wiedza” − sześćdziesiąt lat działalności, Warszawa 1978.
 • Huppenthal J., 400 lat drukarstwa toruńskiego. (Część II: 1793-1969), Rocznik Toruński, R. 5: 1971.
 • Interlinia, Czy wiesz, że…, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.
 • Kalisz B., Słownik wydawcy, Warszawa 1997.
 • Klimowiecki [R.], O istocie Konstytucji, Gazeta Toruńska, 1952, nr 65.
 • Kołodziejczyk A., Jednodniówki strażackie Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, [w:] Prasa Podlaska w XIX−XX wieku. Szkice i materiały, t. II, red. D. Grzegorczuk i A. Kołodziejczyk, Siedlce 2004.
 • Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tekst i komentarz, red. T. Gout i A. Hausbrandt, Warszawa 1952.
 • Korczyńska-Derkacz M., Jednodniówki jako typ dokumentów życia społecznego. Zarys problematyki badawczej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3024. Bibliotekoznawstwo XXVII, 2008.
 • Korczyńska-Derkacz M., Polskie jednodniówki jako źródło informacji o życiu młodzieży akademickiej Lwowa (ze zbiorów Biblioteki Narodowej), [w:] Kraków Lwów. Książki-czasopisma-biblioteki XIX i XX wieku, red. H. Kosętka, B. Góra, E. Wójcik, T. IX, cz. 2, Kraków 2009.
 • Kowalczyk J., Bolesław Bierut. Życie i działalność, Gazeta Toruńska, 1952, nr 82, nr 83, nr 86, nr 87.
 • Krzywoń J., Głos żołnierza. Dyskutujemy nad projektem Konstytucji, Gazeta Toruńska, 1952, nr 76.
 • Kuczyński A., Chylą się sztandary pierwszomajowe przed Pierwszym Obywatelem Polski Ludowej, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.
 • Kulpińska K., Szata graficzna młodopolskich czasopism literacko-artystycznych, Warszawa 2005.
 • Kupiecki R., Natchnienie milionów. Kult Stalina w Polsce 1944-1956, Warszawa 1993.
 • Kuszel J., Kolonie dziecięce, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.
 • Kuszel J., Nasza sytuacja, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.
 • Kuszel J., W zespole świetlicowym źle się dzieje, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.
 • Kwadrat, Plotki chochlika, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.
 • Listy do Towarzysza Bieruta z życzeniami i zobowiązaniami z okazji 60 rocznicy urodzin, Gazeta Toruńska, 1952, nr 86.
 • Ludzie prasy z województwa bydgoskiego z dumą mówią o projekcie Konstytucji która odzwierciedla i utrwala ich zdobycze, Gazeta Toruńska, 1952, nr 73.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10569

YADDA identifier

bwmeta1.element.7216dcb6-0056-3a3d-adb2-dfd1fef1874b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.