Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 77 | 2 | 201-218

Article title

ISSUES IN DESCRIPTIVE AND SUBJECT CATALOGING OF PHOTOGRAPHS IN DIGITAL COLLECTIONS ON THE EXAMPLE OF THE DIGITAL LIBRARY OF WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Polish Title - below)

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
(Title in Polish - 'Fotografie w zbiorach cyfrowych - problemy z opracowaniem formalnym i rzeczowym na przykladzie Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej'). In the era of digitization and growing importance of photographs as documents of cultural value it is extremely important to standardize principles of cataloging for such types of documents held by libraries, archives and museums and published in digital libraries. Having analyzed the collection of photographs stored in the Library of the Warsaw University of Technology, the authoresses of the article discuss issues in descriptive and subject cataloging of such documents resulting from the nature of graphic documents (lack of text data and lack of appropriate Polish standards and cataloging principles). New challenges facing the creators of digital libraries have been stressed: openness to new technologies and ideas as well as significant changes in work methods and habits.

Year

Volume

77

Issue

2

Pages

201-218

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
 • Maria Miller, Politechnika Warszawska, Biblioteka Glówna, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Poland

References

 • Anglo-American Cataloguing Rules (2006). [online]. AACR [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.aacr2.org>.
 • Betz, Elizabeth W., compiled by (1982). Graphic materials: rules for describing. Original items and historical collections [online]. Library of Congress [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.loc.gov/rr/print/gm/GraMatWP8.pdf>.
 • Chojnacki, Piotr; Morawski, Radosław (2008). Digitalizacja i opracowanie fotografii z zasobu IPN w systemie ZEUS. W: Konferencja naukowa „Fotografia w nowoczesnym archiwum". Warszawa: IPN, s. 39-47.
 • De Lusenet, Yola (2005). Przechowywane fotografie. Doświadczenia programu SEPIA w latach 1999-2003.W: ARCHEION, TCVIII, s. 109-120.
 • Dublin Core [online]. Dublin Core Metadata Initiative [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://dublincore.org/documents/1999/07/02/dces/>.
 • Encoded Archival Description [onhne]; [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.loc.gov/ead/ead.html>.
 • AFN (1997). FD Z 44-077 Septembre 1997 Documentation - Catalogue de 1'image fixe - Redaction de la description bibliographique. Paris: Association Francaise de Normalisation.
 • FOBID Netherland Library Forum [onhne]. FOBID [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide <http://sitegenerator.bibliotheek.nl/ fobid/overig29/overig50.asp>.
 • Forum Biblioteka 2.0 (b.d.). Tezaurus dla bibliotek cyfrowych; Hasła formalne, przedmiotowe, rzeczowe [online]. Biblioteka 2.0 [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://forum.biblioteka20.pl/>.
 • Górny, Mirosław; Skutecki, Jakub (2005). Problemy udostępniania zbiorów ikonograficznych w bibliotekach cyfrowych. W: e-publikacje Instytutu IniB UJ [online], nr 1. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_zl/gorny.pdf>.
 • ISAD(G) (1999). Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego. Część ogólna. Wersja 2. [online]. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.agad.archiwa.gov.pl/isad/ISADv2PL.pdf>.
 • Klijn, Edwin; Sesink, Laurents (2003). SEPIA working group on descriptive models and tools. In: An International SEPIA Conference at the Finnish Museum of Photography [online]. European Commision on Preservation and Access [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.knaw.nl/ecpa/sepia/conferencePapers/Klijn.pdf>.
 • Klijn, Edwin; De Lusenet, Yola. (2005). SEPIADES. Katalogowanie zbiorów fotograficznych. ARCHEION, TCVIII, s. 121-136.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów i2010: Biblioteki Cyfrowe COM (2005). 465 wersja ostateczna [online]. Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich, 30 września 2005. European Commision [dostęp: 29.01.2009]. Dostępny w World Wide Web: .
 • Kucharska, Jolanta В.; Miller, Maria; Wornbard, Małgorzata (2009). Różne aspekty opisu dokumentów ikonograficznych w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej na przykładzie kolekcji fotografii Henryka Poddębskiego. W: Konferencja naukowa „Polskie biblioteki cyfrowe 2008", Poznań: PAN [w druku].
 • Lenartowicz, Maria, red. (2005). Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki [online]. Wersja ze zmianami redakcyjnymi Marii Lenartowicz. Narodowy Centralny Katalog Biblioteczny. Centrum NUKAT [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.nukat.edu.pl/nukat/book/aneks_bib-070202b. pdf>.
 • MARC Standards (2008). [online]. Library of Congress [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.Ioc.gov/marc/>.
 • Nahotko, Marek (2004). Metadane. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe (2008). [onhne]; [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.nac.gov.pl/cms/main.php?did = 2>.
 • Patek, Krzysztof (2006). Doświadczenia Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w dziedzinie digitalizacji zasobu materiałów archiwalnych. W: Referaty archiwistów [online]. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/file/pdCkrzysztof_patek.pdf>.
 • Pietrzak, Agata, oprac. (2008). Format MARC 21 rekordu bibliograficznego: dokumenty ikonograficzne: wersja 2008. Warszawa: BN.
 • Płoszajski, Grzegorz, red. (2009). Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego [online]. Warszawa: Bibhoteka Główna Politechniki Warszawskiej [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id= 1262>.
 • PN (2009). PN-N-01152-4 kwiecień 2009 Opis bibliograficzny Cz. 4: Dokumenty ikonograficzne.
 • Sanetra, Krystyna (2003). Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Sanetra, Krystyna (b.d.). Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikonograficznego [dok. nieopubl.].
 • Schmidt, Kazimierz (2008). Standardy tak, ale jakie i czy za wszelką cenę? W: Konferencja naukowa „Fotografia w nowoczesnym archiwum", Warszawa: IPN, s. 31-36.
 • SEPIA Safeguarding European Photographic Images for Access [online]. European Commision on Preservation and Access [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.knaw.nl/ecpa/sepia/>.
 • Specification for the Metadata Elements for the Europeana Prototype V 2.0, 28/08/2008 (2008) [online]. Europeana [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://dev.europeana.eu/public_documents/ Specification_for_metadata_documents_in_the_Europeana_prototype.pdf>.
 • Slaska, Katarzyna (2009). Europeana i polityczne zamierzenia Biblioteki Narodowej w zakresie digitalizacji. W: XIII Konferencja z cyklu Digitalizacja „Od digitalizacji zaawansowanej do dojrzałej", Warszawa: CPI, s. 85-108.
 • Metadane (b.d.). Wikipedia, wolna encyklopedia [online] [dostęp: 20.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://pl.wikipedia.org/wiki/Metadane>.
 • Wróblewska, Magdalena (2008). Obrazy miejsca - dawne fotografie Warszawy. W: Uniwersytet Warszawski. Pismo uczelni, marzec, s. 28-30.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
09PLAAAA068817

YADDA identifier

bwmeta1.element.72332ac0-dbbb-321a-8c45-2a3b22222fb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.