Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 3 | 39-50

Article title

Výzkum v psychosomatice : stručný průřez pojetími, vývojem a současnými tématy

Content

Title variants

EN
Psychosomatic research : brief review of conceptions, development and contemporary issues

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Přestože se mnoho výzkumů věnuje souvislostem tělesného a psychického zdraví, stále neexistuje shoda ve vymezení psychosomatiky. Názory na to, co je psychosomatická nemoc a jaké má příčiny, se historicky vyvíjejí a neustále se mění, stejně jako přístupy ke zkoumání psychosomatických obtíží. Při této velké roztříštěnosti pojmů se stává srovnatelnost výsledků výzkumů velmi problematická. V zahraniční odborné literatuře je psychosomatickému výzkumu věnována adekvátní pozornost. U nás se jedná sice o téma velmi popularizované, nicméně relevantní výzkumy v této oblasti jsou stále v začátcích a roztříštěné v jednotlivých oblastech medicíny. Tato přehledová studie si klade za cíl stručně nastínit vývoj názorů na psychosomatiku, podrobněji zpracovat směry vědeckého bádání v oblasti psychosomatiky, poukázat na diverzitu v chápání pojmu psychosomatika, ilustrovat aktuální trendy výzkumu v této oblasti a nabídnout přehled o výzkumu v psychosomatice v českém prostředí.
EN
Despite the wide range of studies focused on the relationship between mental and somatic health, researchers still have not reached the agreement on the definition of the concept of psychosomatic. Views on psychosomatic illnesses and its causes are constantly changing according to historical context as well as research approaches. Due to uncertainties and conception ambiguity comparability of studies becomes very challenging. Foreign scientific resources focus on psychosomatics in adequate extent. Despite the fact that this topic is widely popularized in our country relevant studies are still at its beginnings and secluded in separate fields of medicine. The aim of this overview study is to outline the development of psychosomatic concepts, introduce the most influential directions in psychosomatic research, point out the diversity of understanding of concepts of psychosomatic, illustrate current research trends and provide a fundamental summary of psychosomatic research in Czech Republic.

Year

Volume

11

Issue

3

Pages

39-50

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.726f4235-9578-4270-9bca-f51a5aedd1d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.