Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 4(29) | 22-37

Article title

Rozwój struktur parafialnych w Rzeszowie: analiza socjologiczno-pastoralna

Authors

Title variants

EN
The development of parish structures in Rzeszow: sociological and pastoral analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W okresie powojennym Rzeszów stał się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast regionu, gdyż władzom zależało na podniesieniu prestiżu i znaczenia stolicy województwa. Jego terytorium z 8 km2 w 1945 r. wzrosło do 116 km2 w 2010 r. W tym samym czasie liczba ludności zwiększyła się z 29,5 tys. do 178,2 tys. Powstawaniu dużego miasta towarzyszył intensywny proces rozwoju struktur parafialnych i sieci obiektów sakralnych. W okresie PRL-u napotykał on na zdecydowany sprzeciw władz komunistycznych, które starały się, by Rzeszów stał się modelowym miastem socjalistycznym. Jednak determinacja, a także solidarne współdziałanie katolików świeckich i duchowieństwa doprowadziły do powstania funkcjonalnej sieci parafii i kościołów. W stolicy województwa, która zaraz po II wojnie światowej miała tylko jedną parafię, obecnie funkcjonuje 30 jednostek. Miasto zamieszkane przez 178 tys. osób, w tym 149 tys. katolików (84 proc. ogółu ludności Rzeszowa), posiada 30 kościołów parafialnych, 4 kościoły filialne i 28 kaplic.
EN
In the postwar period Rzeszow became one of the most dynamically developing cities in its region. This significant growth was caused by government authorities that wanted to raise prestige and importance of the capital of the province. Its increase is clearly depicted not only in the rise of its territory from 8 km2 in 1945 to 116 km2 in 2010, but also in the increase of its population from 29.5 thousand to 178.2 thousand in the same period of time. Establishing of a large city was accompanied by development of parish structures and network of parish churches. The Communist authorities, in the PRL period, strongly opposed to development of parishes in this city; due to the fact that they wanted to make Rzeszow a showcase socialist city. Though determination and loyal cooperation of the Catholic lay people and clergy led to the formation of the functional network of parishes and churches. There was only one parish soon after World War II in the capital of the province, but nowadays there are 30 parishes. 178 thousand people inhabit the city including 149 thousand of the Catholics (84 percent of the total population of Rzeszow). At their disposal there are 30 parish churches, 4 filial churches and 28 chapels.

Keywords

Contributors

  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10292

YADDA identifier

bwmeta1.element.7295f67d-3c99-3492-9c92-636caa4ed952
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.