PL EN


2008 | 2 | 4 | 13-23
Article title

Subjektivní význam připisovaný okolnostem vzniku poruchy příjmu potravy

Content
Title variants
EN
Subjective meaning attributed to circumstances in the course of establishing of eating disorder
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Zdrojem výzkumu byla diskusní fóra na čtyřech českých a jednom slovenském portálu věnovaná zdraví a poruchám příjmu potravy. Obsahovou analýzou 378 příspěvků od 259 dívek byly získány nejčastěji zmiňované faktory podílející se na rozvoji poruch příjmu potravy (PPP) u dospívajících dívek. Kvalitativní obsahovou analýzou textů v internetových diskusích jsme hledali subjektivní významy, které faktorům vzniku onemocnění připisují samy dívky. Byly formulovány následující výzkumné otázky: Které faktory vnímaly dívky jako důležité v období vzniku nemoci? Jaké hypotézy měly / mají dívky o příčině onemocnění? Zjištění diskutujeme v kontextu jiných publikovaných, podobně zaměřených výzkumů.
EN
Four Czech and one Slovak portal dedicated to health matters were used as a research source here. The content analysis of 378 stories collected from 259 girls was the source of the most frequently mentioned factors contributing to the development of eating disorders of adolescent girls. Using the qualitative content analysis of the texts from the discussions we have searched for subjective meaning, which the girls have assigned as the main factors of this disorder’s occurrence. The research questions were formulated: Which factors were perceived by girls as important at the time of the disorder’s onset? What hypotheses were used by the girls to explain the disorder’s cause?
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
13-23
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.734b2b03-c04b-44a9-ab7a-b2c7ee369f5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.