PL EN


2014 | 8 | 1 | 13-23
Article title

Vliv sociálního a kulturního kontextu na formování identity u dospívajících imigrantů vietnamského původu v Severní Americe

Content
Title variants
EN
Influence of the social and cultural context on identity formation of Vietnamese adolescents living in North America
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Pro vývoj identity adolescentů je významný formativní vliv sociálního a kulturního kontextu. Kulturní a sociální kontext vývoje identity vietnamského adolescenta imigranta je specifický zejména společným působením dvou rozdílných kultur, a to individualistické západní a kolektivistické východní. Výsledky výzkumů v Severní Americe (USA, Kanada) dokládají, že rodina a komunita vytvářejí silný tlak na vietnamské adolescenty na dodržování východních hodnot. To může být zdrojem konfliktů a mít vliv na nižší sebehodnocení, menší exploraci identity, případně utváření předčasně uzavřené identity. Na druhou stranu tento tlak představuje pozitivní faktor při utváření etnické identity a je též faktorem, který se významně podílí na úspěchu u tzv. „high achievers“, tj. vietnamských studentů s mimořádnými studijními výsledky. Vliv vrstevníků a školy na vývoj identity u této skupiny nebyl dosud dostatečně zmapován. Vzhledem k tomu, že v ČR aktuálně dorůstá druhá generace vietnamských imigrantů, je důležité rozumět specifickým vlivům sociálního a kulturního kontextu, podílejících se významně na formování identity. Druhá generace vietnamských imigrantů ze Severní Ameriky, která dorůstala v 90. letech minulého století a na přelomu 20. a 21. století, může sloužit s jistými limity jako modelová skupina.
EN
The formative influence of social and cultural context is very important for development of identity. The specific identity development of Vietnamese adolescents with immigrant background includes the balancing of their eastern culture heritage and western culture of the society of settlement. Results from USA and Canada shows that family and community provide strong pressure to these adolescents to keep eastern values. It can be source of parent-child conflicts, lower self-esteem, lower exploration and foreclosure of identity. On the other side, this pressure represents positive factor for development of ethnic identity and for achieving high score on academic orientation. The effect of peers and school to the development of identity of this group is poorly known. In the Czech Republic, second generation of Vietnamese immigrants is growing up. It is important to understand to specifics of development of identity to support their psychosocial adaptation in a new home country. The review summarizes impact of social and cultural context to the development of identity of Vietnamese adolescents in the USA and Canada. The data from North America are comparable with limits to the situation in the Czech Republic.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
13-23
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.73722066-12a1-4a7d-9f04-d0afda1a52d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.