Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 21 | 85-112

Article title

Organizacja struktury Ja a zadowolenie z życia i związków partnerskich

Content

Title variants

EN
Self-structure organization and satisfaction with life and partner relationship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje badania nad związkiem złożoności Ja, zróżnicowania Ja i ewaluatywnej organizacji Ja z psychologicznym przystosowaniem. Zaprezentowano trzy miary struktury Ja: złożoności Ja za P. Linville, zróżnicowania Ja za E. Donahue i ewaluatywnej organizacji Ja za C. Showers. W drugiej części artykułu prezentowane są badania oparte na własnej metodzie pobierania danych o Ja. Sprawdzano w nich hipotezę, zakładającą, że ludzie z niską złożonością Ja, niższym zróżnicowaniem Ja i zintegrowaną ewaluatywnie strukturą Ja są bardziej zadowoleni z życia oraz mają większe poczucie trwałości i satysfakcji ze związku. Wyniki sugerują, że z badanymi zmiennymi przystosowania najbardziej wiązała się złożoność Ja, która korelowała negatywnie zarówno z zadowoleniem z życia, jak i poczuciem trwałości i satysfakcji ze związku. Natomiast zróżnicowanie Ja nie korelowało z żadnymi zmiennymi przystosowania. Ewaluatywna organizacja Ja korelowała negatywnie z zadowoleniem z życia. Osoby ze zintegrowaną ewaluatywnie strukturą Ja były bardziej zadowolone z życia niż osoby z przedziałową organizacją Ja. Odkryto także, że wszystkie trzy miary struktury Ja korelowały ze sobą.
EN
This article presents research on the relation between self-complexity, self-differentiation, evaluative organization of self-structure (compartmentalized or integrative) and psychological adjustment (life satisfaction, stability and satisfaction with partner relationship). Three measures of self-structure organization are presented, namely: self-complexity by Linville, self-differentiation by Donahue and evaluative organization of self by Showers. In the second part of this article, research based on the measurement method elaborated by the author is presented. A hypothesis that people with lower self-complexity and self-differentiation and integrative evaluative organization of self will be more satisfied with their life and more stable and satisfied in partner relationship is tested. The findings suggest that self-complexity is negatively correlated with life satisfaction and stability and satisfaction with partner relationship, self-differentiation is not correlated with any adjustment measures, and evaluative organization of self is correlated only with life satisfaction. People with integrative organization of self are more satisfied with life than people with compartmentalized organization of self. In addition, it was found that all self-structure measures are correlated to one another.

Contributors

References

 • Campbell J.D. 1990, Self-esteem and Clarity of Self Concept, „Journal of Personality and Social Psychology”, No. 59.
 • Campbell J.D., Assanand S., Di Paula A. 2003, The Structure of the Self Concept and Its relation to Psychological Adjustment, „Journal of Personality”, No. 71.
 • Campbell J.D., Assanand S., Di Paula A. 2004, Cechy strukturalne pojęcia Ja a przystosowanie, w: Ja i tożsamość, red. A. Tesser, R.B. Felson, J.M. Suls, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Costa P.T., McCrae R.R. 1992, Four Ways Five Factors are Basic, „Personality and Individual Differences”, No. 6.
 • Donahue E.M., Robins R.W., Roberts B.W., John O.P. 1993, The Divided Self; Concurrent and Longitudinal Effects of Psychological Adjustment and Social Roles on Self-concept Differentiation, „Journal of Personality and Social Psychology”, No. 64.
 • Greenwald A.G., Pratkanis A.R. 1984, The Self, w: Handbook of Social Cognition, red. R.S. Wyer, T.K. Srull, NJ: Erlbaum, Hilsdale.
 • Kihlstrom J.F., Cantor N. 1984, Mental Representations of the Self, w: Advances in experimental social psychology, red. L. Berkowitz, Academic Press, New York.
 • Hempolińska-Nowik E. 2001, Poznawcze koncepcje Ja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Higgins E.T. 1987, Self-discrepancy: A Theory Relating Self and Affect, „Psychological Review”, No. 94.
 • Higgins T. 1999, Self-Discrepancy: A theory relating Self and Affect, w: The Self in Social Psychology, red. R.F. Baumeister, Edwards Brother, Ann Arbor. Higgins E.T., Klein R., Strauman T. 1985, Self-Concept Discrepancy theory: A psychological model for distinguishing among different aspects of depression and anxiety, „Social Cognition”, No. 3.
 • Linville P. 1985, Self-Complexity and Affective Extremity: Don’t Put All of Your Eggs in One Cognitive Basket, „Social Cognition”, No. 3.
 • Linville P. 1997, Self-Complexity as a Cognitive Buffer Against Stress-Related Illness and Depression, „Journal of Personality and Social Psychology”, No. 52.
 • Markus H. 1977, Self-schematas and Processing Information About Self, „Journal of Personality and Social Psychology”, No. 35.
 • Showers C.J. 1992, Evaluatively Integrative Thinking about Characteristics of the Self, „Personality and Social Psychology Bulletin”, No. 18.
 • Showers C.J. 1995, The Evaluative Organization of Self-knowledge, w: Efficacy, Agency and Self-esteem, red. M. Kernis, Plenum, New York.
 • Showers C.J., Abramson L.Y., Hogan M.E. 1998, The Dynamic Self: How the Concern and Structure of the Self-concept Change with Mood, „Journal of Personality and Social Psychology”, No. 75.
 • Showers C.J., Kevlyn S.B. 1999, Organization of Knowledge about a Relationship Partner: Implications for Liking and Loving, „Journal of Personality and Social Psychology”, No. 76.
 • Showers C.J., Zeigler-Hill V. 2007, Compartmentalization and Integration: the Evaluative Organization of Contextualized Selves, „Journal of Personality”, No. 75.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10765

YADDA identifier

bwmeta1.element.7399a18f-079a-308c-801e-8d5fa0c16c4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.