Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2003 | 15 | 187-194

Article title

Cechy myślenia językowego Polaków na Litwie w warunkach trójjęzyczności

Content

Title variants

EN
LINGUISTIC THINKING OF LITHUANIA-BASED POLES IN A TRILINGUISTIC CONTEXT

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tezę o związku obrazu świata z językiem weryfikuje autorka eksperymentalnie na materiale pozyskanym od trójjęzycznych Polaków urodzonych na Litwie. Badanych proszono o wymienianie spontanicznych skojarzeń z hasłami z tej samej semantycznie grupy (‘stół’, ‘dom’, ‘kobieta’, ‘chleb’, ‘głowa’ itp.), podawanych im kolejno w języku polskim, litewskim, na koniec – w rosyjskim. Okazało się, że skojarzenia w dużym stopniu zależą od języka: tylko 30% odpowiedzi pokryło się. Oznacza to, że struktura pola semantycznego w świadomości językowej osób trójjęzycznych różni się zależnie od języka, którym one mówią. Mając do swej dyspozycji trzy układy językowe, które są różnie zorganizowane semantycznie i strukturalnie, osoby trójjęzyczne wybierają w ramach współrzędnych podsuwanych przez określony język. W pewnym stopniu wybór języka wpływa na sposób myślenia i system skojarzeń.
EN
The hypotesis of the relationship between one's worldview and language has been experimentally verified on the basis of data obtained from Lithuania-born trilingual Poles. The subjects were asked to provide spontaneous associations with items from the same semantic area (table, home, woman, bread, head' etc.) presented to them in Polish, Lithuanian and Russian, in that order. It appears that one's associations to a large extent depend on the language chosen: only 30% of the responses overlapped. The structure of a semantic field in the linguistic consciousness of trilingual speakers depends on the language used on a particular occasion. Having at their disposal three linguistics systems, each with a different semantic and structural organization, trilingual speakers choose the options offered by a given language. In a sense, the choice of language influences the way of thinking and the system of emerging associations.

Year

Volume

15

Pages

187-194

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • M. Zavyalova (Moscow, Russian Federation), address not given, contact the journal editor

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
06PLAAAA01112546

YADDA identifier

bwmeta1.element.73f635be-5460-3fe4-b536-e9bce8981e08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.