PL EN


2003 | 15 | 187-194
Article title

Cechy myślenia językowego Polaków na Litwie w warunkach trójjęzyczności

Content
Title variants
EN
LINGUISTIC THINKING OF LITHUANIA-BASED POLES IN A TRILINGUISTIC CONTEXT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tezę o związku obrazu świata z językiem weryfikuje autorka eksperymentalnie na materiale pozyskanym od trójjęzycznych Polaków urodzonych na Litwie. Badanych proszono o wymienianie spontanicznych skojarzeń z hasłami z tej samej semantycznie grupy (‘stół’, ‘dom’, ‘kobieta’, ‘chleb’, ‘głowa’ itp.), podawanych im kolejno w języku polskim, litewskim, na koniec – w rosyjskim. Okazało się, że skojarzenia w dużym stopniu zależą od języka: tylko 30% odpowiedzi pokryło się. Oznacza to, że struktura pola semantycznego w świadomości językowej osób trójjęzycznych różni się zależnie od języka, którym one mówią. Mając do swej dyspozycji trzy układy językowe, które są różnie zorganizowane semantycznie i strukturalnie, osoby trójjęzyczne wybierają w ramach współrzędnych podsuwanych przez określony język. W pewnym stopniu wybór języka wpływa na sposób myślenia i system skojarzeń.
EN
The hypotesis of the relationship between one's worldview and language has been experimentally verified on the basis of data obtained from Lithuania-born trilingual Poles. The subjects were asked to provide spontaneous associations with items from the same semantic area (table, home, woman, bread, head' etc.) presented to them in Polish, Lithuanian and Russian, in that order. It appears that one's associations to a large extent depend on the language chosen: only 30% of the responses overlapped. The structure of a semantic field in the linguistic consciousness of trilingual speakers depends on the language used on a particular occasion. Having at their disposal three linguistics systems, each with a different semantic and structural organization, trilingual speakers choose the options offered by a given language. In a sense, the choice of language influences the way of thinking and the system of emerging associations.
Year
Volume
15
Pages
187-194
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • M. Zavyalova (Moscow, Russian Federation), address not given, contact the journal editor
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
06PLAAAA01112546
YADDA identifier
bwmeta1.element.73f635be-5460-3fe4-b536-e9bce8981e08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.