PL EN


2014 | 62 | 5 | 774-784
Article title

Pařížská léta Otty Mizery : několik drobných poznámek

Content
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Heuristicky zaměřený článek se po rekapitulaci válečné a těsně poválečné činnosti básníka a výtvarníka Otty Mizery zaměřuje na závěrečná léta jeho života (1948-1952), která tento umělec strávil v Paříži. Hlavním cílem je ukázat, že navzdory velmi omezenému rozsahu dostupných pramenů lze poměrně snadno narušit romantický mýtus, s nímž bylo toto období Mizerova života spojováno. Dokladový materiál je čerpán především z revue Parallèle 50 – jejíž historie je v textu taktéž ve stručnosti představena -, kde lze najít jednak vlastní autorovy článku o českém a slovenském umění a jednak zprávy dokumentující Mizerovu výtvarnou aktivitu v Paříži. S odvoláním na nekrolog v exilovém časopise Tribuna je zde též poprvé objasněno datum a místo Mizerova dobrovolného úmrtí.
EN
After the recapitulation of the wartime and immediate postwar activities of poet and artist Otta Mizera, this heuristically-based article focuses on the final years of his life (1948-1952), which he spent in Paris. The main aim is to show that in spite of the very limited extend of available sources it is relatively easy to demolish the romantic myth associated with Mizera during this period. The documentary evidence is derived primarily from the Parallèle 50 review – the history of which is briefly presented in the text – where one can find both author´s article on Czech and Slovak art and reports documenting Mizera´s artistic activity in Paris. With reference to the obituary in the émigré journal Tribuna, the date and location of Mizera´s voluntary death is clarified here for the first time.
Year
Volume
62
Issue
5
Pages
774-784
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.74929d29-8e96-4ef7-abe4-d35e3bd7276d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.