PL EN


2017 | 11 | 2 | 34-46
Article title

Česká verze Dotazníku přehánění vlastních znalostí : převod metody a pilotní studie

Content
Title variants
EN
The Czech version of the Over-Claiming Questionnaire (OCQ) : the transfer of method and the pilot study
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Autoři popisují vznik české verze Dotazníku přehánění vlastních znalostí (OCQ) v návaznosti na práci Delroye Paulhuse. Autoři vytvořili nejprve delší verzi (OCQ-150) a posléze zkrácenou verzi (OCQ-100), která obsahuje 100 položek v 10 znalostních kategoriích. Každá kategorie zahrnuje 8 položek existujících a 2 položky neexistující. Výpočtem indexu přesnosti a zaujatosti lze získat informaci, jakou má proband schopnost odlišovat reálné pojmy od nereálných, a nakolik má tendenci pojem akceptovat či jej odmítat. Test potvrdil schopnost diferencovat mezi účastníky výběrového řízení s vysokou motivací k dobrému výkonu a osobami z běžné populace bez takové motivace. Autoři doporučují další využití OCQ-100 pro výzkum především v oblasti výběrových řízení.
EN
The authors describe a development of the Czech version of the Over-claiming Questionnaire (OCQ) in relation to the work of Delroy Paulhus. First of all, the authors created the longer version (OCQ-150) and subsequently the shortened version (OCQ-100), which contains 100 items in 10 knowledge-based categories. Each category includes 8 items, which exist and 2 items, which do not exist. By the calculation of the accuracy index and the bias index we can get information about how much a proband has a tendency to distinguish real concepts from the unreal concepts and how much tendency a proband has to accept the concept or reject it. The test confirmed the ability to differentiate between the participants of selection procedure, who have a high motivation for good performance and those from general population without such a motivation. The authors recommend a further use of OCQ-100 for research, especially in the area of selection procedures.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
34-46
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
  • ---
  • ---
author
  • ---
  • ---
author
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.74c5b276-51c7-4a5f-a440-8f4517a5e2ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.