Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 64 | 4 | 490-500

Article title

Lesk a bída moderní Open Science: představení vybraných aspektů

Content

Title variants

EN
Highs and lows of modern Open Science : an introduction to its selected aspects

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tento článek má za cíl posloužit jednak jako seznámení se základními principy moderní podoby hnutí Open Science a rovněž jako úvaha k nejvýraznějším silným a slabým stránkám jeho vybraných složek. V hlavní části textu autor rozebírá tři klíčové aspekty Open Science. Jedná se o otevřený přístup k výzkumným článkům, datům a informacím o metodologických a analytických procedurách. Všechny tyto aspekty s sebou přinášejí nové praktické postupy s možnými výhodami a nevýhodami, z nichž ty nejvýznamnější jsou v textu popisovány a diskutovány. Článek navíc stručně popisuje propojení Open Science s replikační krizi v psychologii a možné techniky pro zlepšení replikovatelnosti výzkumu. Příspěvek končí krátkým shrnutím a zvážením vhodnosti přejímání vybraných principů Open Science do tuzemské výzkumné praxe.
EN
The aim of this article is to introduce the basic principles of the modern Open Science movement and to deliberate the most important advantages and disadvantages of its selected components. In the main part of the article, the author analyzes three key aspects of Open Science. They are, as follows: open access to research articles, open access to data, and open access to the information regarding methodical and analytical procedures. Each one of these components brings forth new practical procedures with their own pros and cons. The author describes and discusses the most important ones of them. In addition, the Open Science movement and its connection to the replication crisis in psychology and possible techniques for enhancing research replicability is discussed. The article ends with a brief recapitulation and a consideration on the suitability of adapting the selected Open Science principles into the local research practices.

Year

Volume

64

Issue

4

Pages

490-500

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.74d99cab-5433-4653-b82d-d15f55070a61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.