PL EN


2006 | 18 | 221-235
Article title

K rekonstrucii tradicionnyh predstavlenij о trude pо dannym jazyka (nа materiale leksikosemantičeskogo polja »Otnošenie čeloveka k trudu« v russkih narodnyh govorah)

Authors
Content
Title variants
EN
TOWARDS A RECONSTRUCTION OF TRADITIONAL REPRESENTATIONS OF WORK IN RUSSIAN PEASANT DIALECTAL VOCABULARY
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Autorka dokonuje rekonstrukcji tradycyjnych i współczesnych wyobrażeń o pracy na podstawie rosyjskiego słownictwa gwarowego. Szczególne miejsce w polu semantycznym ‘praca’ zajmuje stosunek człowieka do pracy. Wyobrażenia te wykazują wewnętrzną spójność aksjologiczną. Jedna z podstawowych zasad oceny człowieka opiera się na jego stosunku do pracy, na zdolnościach umiejętności i chęci do pracy. Językowe obrazy człowieka pracowitego i lenia nabierają więc cech etalonu i odzwierciedlają istniejący u nosicieli danej gwary stereotyp pracy. Autorka rekonstruuje pojęcie PRACY, wprowadzając parametry takie, jak tempo pracy, wynik pracy, zakres pracy, podmiot działania, relacje międzyludzkie w trakcie pracy, rodzaje pracy, praca i inne rodzaje działalności, przedmiotowe wzorce pracy.
EN
The authoress reconstructs traditional and contemporary images of work on the basis of Russian peasant dialectal vocabulary. A special role in the images is played by people's attitude to work, which exhibit an internal axiological coherence. One of the fundamental principles of forming a judgment of a person is based on that person's attitude to work, talents, ability and willingness to work. Linguistic pictures of a hard-working person and a lazybones, then, become an etalon and reflect the stereotype of work characteristic of the speakers of a given dialect, positive and negative judgments of people's attitude to work. The authoress reconstructs the concept of work by introducing the parameters of the speed, the result or the scope of work, the working subject, the relationships between the working people, the kinds of work or work vs. other forms of activity.
Keywords
Year
Volume
18
Pages
221-235
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • M. A. Eremina, (Ekaterinburg, Russia), no postal address given, contact the journal editor
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
07PLAAAA02505199
YADDA identifier
bwmeta1.element.750badb1-3b74-39d2-a9db-5cfcabfcad9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.