PL EN


2007 | 4 | 2 | 271-288
Article title

"Dělnická třída" v moderní sociální historiografii

Content
Title variants
EN
"Working class" in the modern social historical writing
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Současné historické debaty o formování tříd a kolektivních identit v moderních společnostech poukazují k důležitosti analytické kategorie třídy. Esej představuje různé přístupy ke kategorii třídy v moderním historiografii - založené na rozrůznění a polarizaci společenských struktur (J. Kocka), třídní zkušenosti a povědomí (E. P. Thompson), třídním diskursu (G. Stedman Jones), „imaginární instituci společnosti“ (P. Joyce). Na těchto přístupech ukážeme různé cesty historického vysvětlení vzniku tříd, abychom ocenili vytváření a diferenciaci normativních vzorců, které umožnily aktérům určit utrpení jako sociální fenomén a otevřely nové boje za uznání.
EN
Current historical debates about class formation and collective identities in the modern societies point out the importance of the analytical category of class. Th e essay reconstructs various approaches to the category of class in the modern historical writing - based on diff erentiation and polarizing social structures ( J. Kocka), class experience and class consciousness (E. P. Th ompson), class discourse (G. Stedman Jones), „imaginary institution of society“ (P. Joyce). Upon these approaches, we employ diff erent ways of historical explaining of the class formation to appreciate the issue of making and diff erentiation of normative patterns, allowing agents to identify suff ering as a social phenomenon and opening new struggles for recognition.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
271-288
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic
  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.7571f8bf-2e0a-4db1-be51-256be144bf73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.