PL EN


2019 | 63 | 3 | 364-368
Article title

Specificky ženská odpověď na stres?

Authors
Content
Title variants
EN
Unique female response to stress?
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Příspěvek je věnován hypotéze ohledně typicky ženské odpovědi na stresor, jež je charakterizována vzorcem chování, které se ve stresující situaci vyznačuje péčí o potomky a přilnutím ke skupině a jehož účelem je redukce vlastní zranitelnosti. V článku jsou zmíněny studie, jež autoři tend-and-befriend odpovědi na stres přinesli na podporu své hypotézy, a studie, které přišly s její kritikou.
EN
The contribution is devoted to the hypothesis about the unique female response to the stressor, which is characterized by a pattern of behavior that is manifested in the stressful situation by tending and befriending and whose purpose is to reduce one’s own vulnerability. The article mentions studies that the authors of tend-and befriend stress response have brought to support their hypothesis, and studies that have come up with its criticism.
Year
Volume
63
Issue
3
Pages
364-368
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.75c1ef20-c5da-41d0-ba94-166c6e472197
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.