PL EN


Journal
2019 | 60 | 1 | 24-35
Article title

Polná - a toponym that has become a symbol

Content
Title variants
EN
Polná - toponymum, které se stalo symbolem
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In our minds, many toponyms are connected with important historical or mythical events. This paper is focused on the toponym Polná and some proper names related to this town. Polná was one of many small sleepy towns in the Vysočina region. Everything changed with the murder of Anežka Hrůzová in 1899. The rumours of a “ritual murder” spread and the local Jew Leopold Hilsner was charged with the crime. It was the beginning of a great anti-Semitic hysteria and Polná became the most watched place in the monarchy. The whole affair was publicized in our country and abroad. After more than 100 years the city of Polná is still associated with this murder, the Hilsner Affair and the tragic judicial error. It became a part of the common knowledge and culture of Czech people. The history is still alive and projected into the image of the town. At the scene of the act (called U Anežky) there is a symbolic grave which is often visited by tourists and by Czech nationalists. On the town square we can go for lunch at U Hilsnera Restaurant. Nearby we can find a former Jewish ghetto still unofficially called Židák (Žid = ‘Jew’) even though no Jews live here today.
CS
Mnoho toponym si v mysli spojujeme s důležitými historickými nebo mytologickými událostmi. Tento příspěvek je zaměřen na toponymum Polná a některá pomístní jména spjatá s tímto městem. Polná byla malé, ospalé městečko na Vysočině. Vše se změnilo vraždou Anežky Hrůzové v roce 1899. Začaly se šířit spekulace o „rituální vraždě“ a ze zločinu byl obviněn místní židovský mladík Leopold Hilsner. Tak začala veliká antisemitská hysterie a Polná se stala jedním z nejsledovanějších míst tehdejší monarchie. Celá aféra byla medializována u nás i v cizině. Po více než 100 letech je město Polná stále asociováno s touto vraždou, Hilsnerem a tragickým justičním omylem. Stala se součástí české všeobecné encyklopedie a kultury. Historie je stále živá a projektuje se do „image“ města. Místo činu (zvané U Anežky), kde je symbolický hrob, je často navštěvováno turisty i českými nacionalisty. Na náměstí si můžeme zajít na oběd do restaurace U Hilsnera. A nedaleko leží bývalé židovské ghetto, stále neoficiálně nazývané Židák, i když tu dnes žádní židé nežijí.
Journal
Year
Volume
60
Issue
1
Pages
24-35
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.767dc291-bf2a-4aac-81c1-238a98ba81aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.