PL EN


2016 | 38 | 4 | 449-471
Article title

Critical realism and ecological economics : counter-intuitive adversaries or ostensible soulmates?

Content
Title variants
CS
Kritický realismus a ekologická ekonomie : neintuitivní protivníci nebo zřejmí spojenci?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper questions the compatibility of critical realism with ecological economics. In particular, it is argued that there is radical dissonance between ontological presuppositions of ecological economics and critical realist perspective. The dissonance lies in the need of ecological economics to state strict causal regularities in socio-economic realm, given the environmental intuitions about the nature of economy and the role of materiality and non-human agency in persistence of economic systems. Using conceptual apparatus derived from Andrew Brown’s critique of critical realism and Bruno Latour’s actor-network theory, the paper refuses ontological nature/society dualism employed by critical realism, and stresses the role of non-humans in practical production and reproduction of socio-economic networks on the one hand, and in broadly defined ecological economic research on the other hand.
CS
Příspěvek poukazuje na  neslučitelnost ontologických předpokladů ekologické ekonomie s  teoretickým rámcem kritického realismu. Ekologická ekonomie totiž potřebuje předpokládat existenci kauzálních pravidelností ve  společnosti a ekonomice, nakolik musí zůstávat věrná svým před-teoretickým intuicím o povaze ekonomiky, rovněž jako o  roli materiality i  ne-lidských aktérů pro existenci ekonomických systémů. V článku se pracuje s konceptuálním aparátem oponenta kritického realismu Andrewa Browna a s teorií aktérů-sítí Bruna Latoura. Na tomto základě pak článek odmítá ontologický dualismus přírody a kultury. Závěrem pak článek upozorňuje na  dvojitou roli ne-lidských aktérů v praktické produkci/reprodukci společensko-ekonomických sítí a v široce pojatém ekologicky ekonomickém výzkumu.
Year
Volume
38
Issue
4
Pages
449-471
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.7837a63c-5157-4008-85fc-ab7c57eae806
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.