Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | LXIV | 5 | 394-411

Article title

" Stvoření nového člověka“. Dům československých dětí na Pražském hradě v šedesátých letech 20. století

Content

Title variants

EN
' Creating the New Communist Person’ : The House of Czechoslovak Children at Prague Castle in the 1960s

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V roce 1959 byla založena Ideová rada pro úpravy Pražského hradu, v jejímž čele stál prezident Antonín Novotný a jejímž úkolem bylo komplexní řízení stavebních úprav prezidentského sídla a místa schůzí KSČ. Součástí jejích velkolepých plánů bylo zbudování vyhlídkové trasy Aleje socialismu, spojující Hradčany s Letenskou plání, nebo přímo v areálu Hradu otevření Památníku dějin československého lidu, který měl prezentovat historii Čechů a Slováků jako sled vzpour a lidových bouří. Cílem úprav bylo proměnit Pražský hrad v památník, který by navždy připomínal právě dosažený milník v dějinách Československa: vybudování socialismu a počátek cesty ke komunismu, které vyhlásila nová Ústava z roku 1960. Sídlo prezidenta se mělo stát symbolem spjatým se socialistickým státem tak těsným, že by byl v očích lidí od něho neoddělitelným. Na jednom místě se měly reprezentovat všechny podstatné hodnoty československého socialismu: radost z práce a socialistické vlastenectví, vztah k historii a památkám, péče o výtvarnou kulturu. Dokončen byl jen zlomek schválených projektů. Prvním z nich se stal Dům československých dětí. Důvodem úspěšné realizace bylo jeho zaměření na nejmladší generaci, která měla sehrát hlavní úlohu v dalším vývoji země. Měl se podílet na stvoření nového, komunistického člověka. Od poloviny padesátých let se začaly do oficiálního umění vracet formální principy modernismu, které halily propagandu do přitažlivějšího, relativně progresivního hávu. Její cíle ovšem zůstaly stejné jako v předchozím období. Budova Domu dětí měla působit na všechny smysly svých návštěvníků: optimistickou výtvarnou výzdobu a zařízení doplňovala hudba a mluvené slovo. Na děti se zde pohlíželo jako na budoucí pracující, kteří byli vedeni k tomu, aby se stali zodpovědnými občany. Výtvarná výzdoba se ovšem i přes budovatelské zadání ve valné většině případů v konečné realizaci vyhnula přímočaře propagandistickému působení na malé diváky.
EN
In 1959 the Ideological Council for the Renovation of Prague Castle was established. Antonín Novotný was appointed President of the Council, the function of which was to manage every the renovations of the official residence and office of the President and the location where the Czechoslovak Communist Party held its meetings. The council’s grand plans also included the construction of a scenic walk that was to be called Avenue of Socialism (Alej socialismu) linking Hradčany to Letná Plain, and on the grounds of Prague Castle to open the Monument to the History of the Czechoslovak People. The renovations were supposed to transform Prague Castle into a monument that would forever serve as a reminder of the milestone Czechoslovakia had reached in its history, having established socialism and, as the new Constitution of 1960 declared, started on the path to communism. The official residence was meant to become a symbol so closely associated with the socialist state that it would appear inseparable from it in the eyes of the people. All the quintessential values of Czechoslovak state socialism were to be represented in one place: the joy of work and socialist patriotism, a sense of history, and the nurturing of artistic culture. Only a fraction of the projects approved were ever completed. The first of these was House of Czechoslovak Children. The reason why this project was successfully brought to life was that it focused on young people, and they were envisioned as playing a central role in the country’s future development. The House of Czechoslovak Children was meant have a hand of creating the new communist person. In the mid-1950s the formal principles of modernism began returning to official art and dressed up propaganda in a more appealing, relatively progressive guise. Its objectives, nevertheless, remained the same as they had been to that time. The House of Czechoslovak Children was a building that was meant to have an effect on all the senses of its visitors. Children here were looked on as the workers of the future and were to be guided towards becoming responsible citizens. Despite these ideological objectives in most cases the artistic decoration avoided having a straightforward propagandistic effect on young visitors.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

5

Pages

394-411

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.7920347b-1e32-433d-88c1-ea22921bbfcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.