Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 12 | 67-82

Article title

BIOGRAPHICAL LEARNING OF BORDERLAND STUDENTS (Uczenie sie biograficzne studentow z regionu przygranicznego)

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
While referring to the notion of lifelong learning the authoress focuses on the pedagogical perspective of determinants and possibilities of biographical learning by individual social actors. In the article, the concept of learning is understood as a transformation of structures of experience, knowledge and acting within the context of people's life stories and their reality. By referring to the method of educational biography, the authoress describes stages and assumptions of her research-educational project. It was realized among part-time students in Zary in one of the newest vocational, non state-owned colleges, founded a few years back in the Polish-German borderland. Furthermore, the authoress characterizes the specificity of the borderland region, as well as the socio-professional situation of the participants - inhabitants of towns and villages of the region - whom she describes as 'non-traditional' students. In the article, the authoress presents the results of their written biographical narratives, focusing primarily on extracting and describing three different ways of giving meanings and purposes to learning found in Zary students' autobiographies.

Year

Volume

12

Pages

67-82

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Malgorzata Olejarz, Uniwersytet Zielonogorski, Wydzial Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Zaklad Animacji Kultury i Andragogiki, al. Wojska Pol. 86, 65-001 Zielona Gora, Poland

References

 • Alheit P., „Podwójne oblicze” całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy „cichej rewolucji”, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2002, nr 2.
 • Bredo E., Reconstructing educational psychology: situated cognition and deweyian pragmatism, “Educational Psychologist” 1994, Vol. 29, No. 1.
 • Bron A., Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2006, nr 4.
 • Bruner J., Życie jako narracja, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1990, nr 4.
 • Czerniawska O., Od badań biograficznych do dydaktyki, „Edukacja alternatywna” 2002, nr 1.
 • Dominice P., Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, Łódź 2006.
 • Klus-Stańska D., Przerwanie szkolnego monologu znaczeń – bariery i szanse, [w:] Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, red. T. Bauman, Kraków 2005.
 • Kurantowicz E., Ligus R., Promowanie refleksyjnego i autonomicznego uczenia się w instytucjach kształcenia wyższego. Doświadczenia badawcze z europejskiego projektu Sokrates-Grundtvig, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2005, nr 3.
 • Kurantowicz E., O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wrocław 2007.
 • Kurzępa J., Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich, Kraków 2005.
 • Kurzępa J., Młodzież pogranicza – juma, Zielona Góra 1998.
 • Malewski M., W poszukiwaniu teorii uczenia się dorosłych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2006, nr 2.
 • Mendel M., Pedagogika miejsca i animacja na miejsca wrażliwa, [w:] Pedagogika miejsca, red. M. Mendel, Wrocław 2006.
 • Olejarz M., Uczenie się w codzienności – narracje studentów z małych miasteczek i wsi rejonu przygranicznego, [w:] Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych, red. Aleksander, D. Barwińska, Kraków 2007.
 • Rutkowiak J., Uczenie się jako problem etyczny. O zewnętrznym i wewnętrznym uczeniu się, [w:] Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, red. T. Bauman, Kraków 2005.
 • Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, red. L. Gołdyka, Zielona Góra 1999.
 • Trzebiński J., Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002.
 • Wenger E., Learning as Social Participation, “Knowledge Management Review” 1999, Vol. 1, No. 6.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA096120

YADDA identifier

bwmeta1.element.79989d4d-8b63-3f2d-a13d-1f38b2b42c25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.