PL EN


2007 | 1 | 1 | 13-24
Article title

Vliv rodinného prostředí na utváření prosociální orientace dítěte staršího školního věku

Content
Title variants
EN
The influence of the family social environment on the forming of the prosocial orientation in child at older pupilage
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Výzkumné studie realizované v oblasti prosociálního chování naznačují, že za významný determinující faktor při utváření, rozvíjení a ovlivňování prosociální orientace dítěte lze považovat především rodinné prostředí. V práci jsem se zaměřila na interakční charakteristiky rodinného prostředí a výchovné přístupy rodičů, které ovlivňují prosociální orientaci dítěte. Výzkumný projekt má těžiště v kvantitativním přístupu. V jeho rámci byla realizována i doplňující kvalitativní sonda do rodin, kde dítě vykazuje vyšší míru prosociálního chování. Za nejúčinnější formy pozitivního výchovného působení v regulaci prosociálního chování lze na základě výsledků realizované výzkumné studie považovat emocionálně pozitivní, starostlivé a pomáhající chování rodičů, kteří zdůvodňují svá disciplinární opatření a stanovují jasná výchovná pravidla a požadavky.
EN
Research studies realized in domain of the prosocial behavior indicate that it´s possible to consider the family social environment above all as significant determining factor on forming, developing and influencing of the child´s prosocial orientation. In this work, I targetted the interactional characterizations of the family social environment and parental rearing practices, which influence the child´s prosocial orientation. This research project is based on quantitative approach. There were also realized additional qualitative sound in families, in which a child shows higher measure of prosocial behavior. It´s possible to consider the nurturance, careful and helpful parents´ behavior, who give reasons for their disciplinary arrangements and establish clear rearing rules and demands as the most effective ways of positive rearing treatment in regulation of the prosocial behavior.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
13-24
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.7a8445b1-5a13-4887-a979-8e9ebc6e0ce0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.