Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2(73) | 39-48

Article title

EFFECTS OF MOBBING IN THE WORKPLACE

Authors

Content

Title variants

PL
Skutki mobbingu w miejscu pracy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ciągu ostatnich dwóch dekad psychologowie pracy na całym świecie wiele uwagi skupili na mobbingu w miejscu pracy jako szczególnie destruktywnej formie przemocy psychologicznej. Jak wynika z najnowszych doniesień z badań, mobbing nie jest problemem marginalnym również w Polsce. Wyniki badań prowadzonych w naszym kraju sugerują, iż około 20% polskich pracowników doświadczyło lub doświadcza mobbingu w pracy. Mobbing jest zjawiskiem, którego istotę i przebieg trudno uchwycić, a które rodzi wiele negatywnych skutków zarówno dla ofiary, jak i dla organizacji oraz społeczeństwa. W niniejszym artykule autorka przedstawia konsekwencje mobbingu, koncentrując się na skutkach ponoszonych przez organizację. Uświadomienie rangi problemu wydaje się niezbędne do wprowadzenia do współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi standardów, które mogą przyczynić się do zapobiegania mobbingowi. Jako zjawisko o znaczącym zasięgu i dotkliwych skutkach, mobbing wymaga poznania, prowadzenia regularnego monitoringu i wprowadzania stosownych regulacji na poziomie organizacji. To zadanie stoi przed kadrą kierowniczą, a w szczególności przed służbami HRM.
EN
In this article, the authoress presents the consequences of mobbing by concentrating on its impact on the organization. Awareness of the ranking of this problem seems indispensable in order to apply adequate standards of the contemporary human resource management that could contribute to the prevention of mobbing. As a phenomenon of significant scope and severe effects, mobbing requires recognition and regular monitoring as well as the application of relevant regulations on the organizational level. This is a task facing management and especially human resource management services.

Year

Issue

Pages

39-48

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2010-04-15

Contributors

 • Monika Miedzik, WYG International Sp. z o.o (for postal address contact the journal editor)

References

 • Anderson L., Pearson C. (1999), Tit for tat? The spiraling effect of incivility in the workplace, „Academy of Management Review”, vol. 24.
 • Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T. (2004), Mobbing – patologia zarządzania personelem, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Delikowska K. (2004), Raport z badań na temat działań mobbingowych w miejscu pracy, „Społecznik”, nr 7.
 • Derczyński W. (2002), Szykany w miejscu pracy. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • Edelmann R.J. (2002), Konflikty w miejscu pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C. (2003), The Concept of Bullying at Work: The European Tradition, [w:] Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C. (red.) Bullying and Emotional Abuse in the Workplace: International perspectives in research and practice, Taylor&Francis, London.
 • Einarsen S., Raknes B., Matthiesen S. (1994), Bullying and harassment at work and their relationships to work environment quality: an exploratory study, „European Work and Organizational Psychologist”, vol. 4, nr 4.
 • Godlewska-Werner D. (2006), Mobbing w polskich przedsiębiorstwach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1(46).
 • Hirigoyen M. (2003), Molestowanie w pracy, Wydawnictwo W drodze, Poznań.
 • Kmiecik-Baran K., Rybicki J. (2004), Mobbing – zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk.
 • Leymann H. (1990), Mobbing and psychological terror at workplace, „Violence and Victims”, nr 5.
 • Litzke S., Schuh H. (2007), Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Marciniak. J. (2004), Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Jak w praktyce zwalczać lobbing i inne formy dyskryminacji, Wydawnictwo Alpha Pro, Ostrołęka.
 • Meek B. (2004), The dark side of Japanese management in the 1990s: Korshi and ijime in the Japanese workplace, „Journal of Managerial Psychology”, vol. 19, nr 3.
 • Miedzik M. (2009), Mobbing – charakterystyka zjawiska na podstawie badań własnych, [w:] Plopa M. (red.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Niedl K. (1996), Mobbing and Well-being: Economic and Personnel Development Implications, „European Journal of Work and Organizational Psychology”, vol. 5, nr 2.
 • Paoli P., Merllié D. (2001), Third European survey on working conditions 2000, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg.
 • Szeliga A. (2006), Mobbing w zarządzaniu organizacją – analiza dokumentacji sądowej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1(46).
 • Sidor-Rządkowska M. (2003), Mobbing – zagrożenie dla firmy i pracowników, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2/3.
 • Vartia-Väänänen M. (2003), Workplace bullying – A study on the work environment, well-being and health, uzyskane 27.03.2008: [http://ethseis.helsinki.fi/jukaisut/hum/osyko/vk/vartia-vaananen/workplac.pdf].
 • Zapf D. (1999), Organizational, work group related and personal causes of mobbing/bullying at work, „International Journal of Manpower”, vol. 20, nr 1/2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA080216

YADDA identifier

bwmeta1.element.7a86e316-e627-302f-a727-71a31c9d5bc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.