Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 4 | 30-39

Article title

Zamyšlení nad oznamovací povinností psychologů jako pracovníků v pomáhajících profesích

Content

Title variants

EN
The reflection on the notification duty of psychologists as workers in assisting professions

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek se zaměřuje na oznamovací povinnost pracovníků v pomáhajících profesích ohledně trestných činů, o nichž se dozví od svých klientů. Autor prezentuje otázku oznamovací povinnosti jako právní a etický problém. Součástí článku jsou i výsledky pilotního výzkumu, kterým autor zjišťoval přehled českých psychologů o dané problematice. Autor dochází k závěru, že psychologové v ČR mají tendenci oznamovat více trestných činů, než jim ze zákona plyne, a prezentuje s tím související komplikace např. ve vztahu k povinné mlčenlivosti.
EN
The presented article focused on the notification duty of workers in helping professions on criminal activities of their clients. The author presents the notification duty as a legal and ethical issue. The article includes results of a pilot study on knowledge of psychologists about the notification duty. The author concludes that psychologists tend to report more criminal activities than the law requires. Possible complications connected with this reporting are discussed.

Year

Volume

11

Issue

4

Pages

30-39

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.7acb0715-55cf-492f-ac39-7f90304f5e58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.