Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 77 | 1 | 16-40

Article title

OPAC WWW - A LIBRARY BUSINESS CARD. EVALUATING OPACS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED POLISH LIBRARIES (OPAC WWW wizytowka biblioteki. Ocena jakosci katalogów komputerowych malych i srednich bibliotek w Polsce)

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The library catalog, as any other information retrieval system, is expected to provide its users with efficient methods of information search and retrieval. The authorerss attempts to evaluate the quality (understood as the comprehensiveness and precision of information retrieval) of online catalogs of small and medium-sized libraries using the following integrated library systems: MOL OPTIVUM, LIBRA 2000, PATRON, MAK and SOWA. The evaluation is based on the analysis of 93 OPACs of school, pedagogy, private university and public libraries. The following factors were taken into consideration: the quality of data, software and general information on the system and its content. The results of the research point to potentially low efficiency of analyzed OPACs as regards the comprehensiveness and precision of information they offer. .

Year

Volume

77

Issue

1

Pages

16-40

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Izabela Swoboda, Uniwersytet Slaski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, pl. Sejmu Slaskiego 1, 40-032 Katowice, Poland.

References

 • BN (2007). Pakiet MAK. Udostępnianie baz w Internecie. BN. System MAK [dostęp: 20.04.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://mak.bn. org.pl/info/infowww.htm>.
 • Boczkowski, Piotr (2003). Katalogi komputerowe bibliotek publicznych - efektywność wyszukiwania. W: Komputeryzacja i informacja elektroniczna w bibliotekach publicznych: materiały z ogólnopolskiej konferencji „Automatyzacja bibliotek publicznych". Miedzeszyn 20-22 listopada 2002. Red Elżbieta Górska. Warszawa: Wydaw. SBP (Propozycje i Materiały; 57), s. 79-88.
 • Derfert-Wolf, Lidia (2004). Standardy funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce. Stan prac Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych W: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej. Łódź, 23-25 czerwca 2004 г.: materiały konferencyjne: streszczenie, pełne teksty (PDF; doc), prezentacje (ppt) [online]. Łódź: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej; [dostęp: 11.03.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://bg.p.lodz.pl/konferencja2004/pelne_teksty/derfert-wolf.pdf>.
 • EBIB (2008). Biblioteki - wyszukiwanie [online]. Elektroniczna Biblioteka - platforma cyfrowa SBP [dostęp: 15.03.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/component/option,com_wrapper/Itemid, 144/>.
 • Głowacka, Ewa. (2002). Wskaźniki efektywności bibliotek według normy ISO 11620. W: Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych: Chełm - Okuninka, 19-21 września 2002r. [online]. Warszawa: Wydaw. SBP, Komisja Wydawnictw Elektronicznych, Redakcja „Elektronicznej Biblioteki" (EBIB Materiały konferencyjne); [dostęp: 11.03.2008]. Dostępny w Word Wide Web: <http://ebib.oss.wroc.pi/mat-konf/standardy/glowacka.php>.
 • Jaskowska, Małgorzata (2007). Cechy kształtujące wizerunek bibliotek naukowych w Internecie. "Przegląd Biblioteczny", z. 1, s. 29-41.
 • Jezierska, Małgorzata (2008). Komputeryzacja bibliotek publicznych w opisie statystycznym. "Bibliotekarz", nr 5, s. 11-17.
 • Kolasa, Władysław M. (2005) Polskie systemy biblioteczne dla małych i średnich bibliotek publicznych: suplement 2004. W: Automatyzacja bibliotek publicznych: materiały z ogólnopolskiej konferencji "Automatyzacja bibliotek publicznych". Warszawa, 24-26 listopada 2004 r. Red. Elżbieta Górska. Warszawa: Wydaw. SBP (Propozycje i Materiały; 60), s. 93-110.
 • Kolasa, Władysław M.; Król, Marcin (2007). Systemy dla bibliotek publicznych i kryteria ich ewaluacji: raport 2006/2007. W: Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych: materiały z ogólnopolskiej konferencji "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa 22-24 listopada 2006 r. Red. Elżbieta Górska. Warszawa: Wydaw. SBP (Propozycje i Materiały; 68), s. 93-115.
 • Kolasa, Władysław; Rogoż, Michał (2003). Polskie programy biblioteczne dla małych i średnich bibliotek publicznych: raport 2002 rok. W: Komputeryzacja i informacja elektroniczna w bibliotekach publicznych: materiały z ogólnopolskiej konferencji "Automatyzacja bibliotek publicznych". Miedzeszyn 20-22 listopada 2002 r. Red Elżbieta Górska. Warszawa: Wydaw. SBP (Propozycje i Materiały; 57), s. 39-78.
 • PN-ISO 11620:2006/п/огл7ас/а i dokumentacja - Wskaźniki funkcjonalności bibliotek (2006). Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny. Próchnicka, Maria (2000). Modelowanie procesu wyszukiwania informacji. W: Biblioteka i informacja w komunikowaniu: Jubileusz 25-lecia studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Pod red. Marii Kocójowej. Kraków: Wydaw. UJ (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej; 4(6), s. 116-124.
 • Sidor, Maria Wanda (2007). Jakość usług bibliotecznych: badanie metodą SERVQUAL. Warszawa: Wydaw. SBP (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 73).
 • Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych (2002). Oprac. B. Bojar. Warszawa: Wydaw. SBP (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 56).
 • Swoboda, Izabela (2007). Efektywność wyszukiwania informacji w publicznie dostępnych katalogach bibliotek wykorzystujących polskie programy biblioteczne. W: Repozytorium prezentacji IX Forum [online]. Katowice: PTINT; [dostęp: 11.03.2008 г.]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ptin.org.pl/konferencje/9forum/repoz/swoboda.pdf>.
 • Winogrodzka, Katarzyna (2005). Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych: 2004. W: Automatyzacja bibliotek publicznych: materiały z ogólnopolskiej konferencji „Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 24-26 listopada 2004 r. Red. Elżbieta Górska. Warszawa: Wydaw. SBP (Propozycje i Materiały; 60), s. 10-28.
 • Winogrodzka, Katarzyna (2007). Raport o stanie automatyzacji bibliotek pubhcznych: 2006. W: Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych: materiały z ogólnopolskiej konferencji „Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa 22-24listopada 2006 r. Red. Elżbieta Górska. Warszawa: Wydaw. SBP (Propozycje i Materiały; 68), s. 11-32.
 • Woźniak, Jadwiga (2002). Mój OPAC świadczy o mnie, czyli krótko o ważniejszych aspektach oceny jakości komputerowych katalogów bibliotecznych. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, R. 52, s. 17-23.
 • Zybert, Elżbieta B. (2007). Jakość w działaniach bibliotek: oceny, pomiary, narzędzia. Warszawa: CEBID.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
09PLAAAA066718

YADDA identifier

bwmeta1.element.7b0ffa34-80d9-3054-903e-1f898e7787c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.