PL EN


2003 | 15 | 139-145
Article title

Etniczno-wyznaniowe stereotypy kobiet u Słowian bałkańskich

Content
Title variants
EN
ETHNIC-RELIGIOUS STEREOTYPES OF WOMEN AMONG BALKAN SLAVS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Społeczeństwa bałkańskie, zróżnicowane politycznie, etnicznie i religijnie, cechuje długotrwałe napięcie wywołane tym, że funkcjonowały one na styku przenikających się nawzajem i skazanych na bliski kontakt kultur. Kobiety Innego były dla mężczyzn wiecznym wyzwaniem, co znajduje odzwierciedlenie w pieśniach epickich. Najbardziej jaskrawo objawia się to na samej granicy różnych wiar. Porwanie cudzej kobiety na granicy uważane było za czyn heroiczny, który przynosił sławę porywaczowi. Nienawiść do przedstawicieli innej wiary objawia się w porwaniu z ich społeczności najpiękniejszych kobiet, ich przywłaszczeniu i nawróceniu na swoją wiarę. Kobiety Innego zdobywano przemocą, podstępem lub za ich zgodą, która potrafiła przezwyciężyć granicę religijnej nietolerancji. Najsilniejsi wojownicy pragnęli posiąść najpiękniejsze kobiety Innego.
EN
Balkan societies, diversified in the political, ethnic and religious sense, are characterized by long-lasting tensions resulting from mutual influences of geographically close cultures. As manifested in epic songs, THE OTHERS' women have always been a challenge to men, which is especially pronounced at the 'meeting places' of different religions. At these borderline terrains, kidnapping someone else's woman was seen as a heroic deed, bringing fame to the kidnapper. The hatred towards representatives of other religions was manifested in kidnapping their most beautiful women, claiming them as one's own possession and converting them to one's own faith. THEIR women were kidnapped by force, tricks or through their own consent, thanks to which religious intolerance could be overcome. The strongest warriors desired to take possession of the most beautiful women of THE OTHERS.
Year
Volume
15
Pages
139-145
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • D. Ajdacic, (Belgrade, Serbia), no address given, contact the journal editor
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
06PLAAAA01112543
YADDA identifier
bwmeta1.element.7ba26711-a7b8-327a-81dd-ae340df518af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.