Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 67 | 3 | 421-439

Article title

Problematická smrt boha v reflexi Vítězslava Gardavského

Content

Title variants

EN
The  problematic death of god in the reflection of Vítězslav Gardavský

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Předkládaný text připomíná po více než půlstoletí, jež uplynulo od vydání knihy Bůh není zcela mrtev, osobnost československého marxistického filosofa Vítězslava Gardavského. V první části autor přibližuje jeho postoje vůči některým konzervativním, ale především progresivním teologickým myšlenkovým proudům šedesátých let 20. století, přičemž se zaměřuje zejména na různá pojetí filosofie náboženství a budoucnost náboženství. Dále si text klade otázky, zda tehdejší Gardavského optimistická vize týkající se některých sebereflexivních proudů uvnitř křesťanských denominací je dnes ještě naplňována a kdo jsou její hlavní současní aktéři. Text se snaží poukázat na potřebu pokračování kultivované diskuse v otázkách transcendence, přičemž poukazuje na to, že vzorem toho, jak tuto diskusi lze dobře vést, byl ve své době právě Vítězslav Gardavský.
EN
The article commemorates, on the fiftieth anniversary of the publication of the book Bůh není zcela mrtev (God Isn’t Quite Dead), the Czechoslovak Marxist philosopher Vítězslav Gardavský. In the first part, it describes Gardavský’s position in relation to some of the conservative – but especially some of the progressive – theological currents of thought of the 1960s in which the philosophy of religion and the future of religion were discussed. Later, the article asks whether Gardavský’s optimistic vision of that time regarding various currents of self-examination operating on the inside of Christian denominations has been fulfilled. It then explores the question of who might be, after the passing of this half century, these currents primary, contemporary actors. The text attempts to show the need for the continuation of a cultivated discussion in the questions of transcendence, just as Vítězslav Gardavský himself managed to lead such a discussion in his own time.
DE
Der vorliegende Text erinnert anlässlich des 50. Jahrestags der Herausgabe des Buchs Bůh není zcela mrtev (Gott ist nicht ganz tot) an die Persönlichkeit des tschechoslowakischen marxistischen Philosophen Vítězslav Gardavský. Im ersten Teil des Artikels werden Gardavskýs Standpunkte zu bestimmten konservativen, insbesondere jedoch progressiven Denkrichtungen der Theologie der 60. Jahre des 20. Jahrhunderts erläutert, insbesondere hinsichtlich der Religionsphilosophie und der Zukunft der Religion. Des Weiteren wird die Frage gestellt, ob Gardavskýs damalige optimistische Vision bezüglich bestimmter selbstreflektiver Denkströmungen innerhalb christlicher Gemeinschaften auch heute noch ihre Erfüllung findet und wer nach nunmehr einem halben Jahrhundert deren Hauptakteure sind. Der Text versucht, den Bedarf nach Fortsetzung einer kultivierten Diskussion über Fragen der Transzendenz aufzuzeigen, wobei gerade Vítězslav Gardavský als Beispiel dafür steht, wie eine solche Diskussion geführt werden könnte.

Year

Volume

67

Issue

3

Pages

421-439

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.7cf12101-9be5-4073-900b-19eabe364690
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.