Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005 | 17 | 69-98

Article title

Obraz Poljaka w oficjal’no-delovych russkih tekstach XVII–XX vekov

Content

Title variants

EN
THE IMAGE OF A POLE IN OFFICIAL RUSSIAN TEXTS OF THE 17TH-20TH C

Languages of publication

RU

Abstracts

PL
Autor analizuje obraz Polaka w tekstach rosyjskich, które pochodzą z okresów konfliktowych stosunków polsko-rosyjskich od XVII do XX wieku. Podstawę materiałową pracy stanowią dokumenty sporządzone przez przedstawicieli władzy rosyjskiej lub przez osoby, które podzielały i wyrażały punkt widzenia i opinie władzy. Autor dochodzi do wniosku, że teksty te, kształtujące stosunek ludności Rosji do Polaków jako wrogów, odwołują się w szerokim zakresie do już istniejącego w świadomości potocznej stereotypu Polaka oraz wyzyskują powstałe wcześniej i utrwalone w tekstach wizerunki wrogów kojarzone z innymi narodami, państwami i orientacjami politycznymi.
EN
The article deals with the image of a Pole on the basis of Russian texts of the era of conflict between the 17th and the 20th c. The texts analyzed are documents of the Russian authorities or ones authored by people of convergent views and opinions. A conclusion is drawn that the documents are formative of the attitude of Russians towards Poles, the latter being treated as enemies. The documents allude in large measure to the stereotype of a Pole, already existing in common consciousness. They also make use of images of other enemies, entrenched in texts and associated with other nations, states and political orientations.

Year

Volume

17

Pages

69-98

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Yu. S. Kostylev, (Ekaterinburg, Russian Federation), no address given, contact the journal editor

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
06PLAAAA01122569

YADDA identifier

bwmeta1.element.7e5c4e3b-4778-335b-9453-bb41d5a58a41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.