PL EN


2011 | 3-4(80-81) | 88-104
Article title

Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji rzadowej - studium przypadku

Title variants
EN
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN GOVERNMENT ADMINISTRATION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is a case study of a regional level government administration unit. Its objective is to show that mistakes in the applied personnel policy of the analyzed office may contribute to a drop in employee motivation to work as well as in employee project involvement. Thus, existing HRM policies foster the unfavorable attitude of unit officers, reinforcing the negative stereotype of the public administration employee. The article begins with a description of the influence of intangible aspects, such as changes on the national and regional political scene, on human resource management in government administration. The next part of the case study presents an analysis of HRM fields such as recruitment, remuneration, assessment, training, and development. The study was conducted on the basis of both internal office information and legal acts governing the civil service. The article ends with a summary containing conclusions and recommendations that might be useful in rebuilding the image of government administration employees.
Year
Issue
Pages
88-104
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Anna Jawor-Joniewicz, The Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland
References
  • Boguszewski R., 2007, O urzędach i urzędnikach w Polsce. Komunikat z badań, CBOS [http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_150_07.PDF].
  • Boni M., red. (2009), Raport Polska 2030, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
  • Derczyński W. (2006), O uczciwości i rzetelności zawodowej. Komunikat z badań, CBOS [http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_037_06.PDF].
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, Dz.U. z 2003 r. nr 68, poz. 634.
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej, Dz.U. z 2009 r. z dnia 14 grudnia 2009 r.
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15 czerwca 2009 r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej, D.U. z 2009 r. nr 94 poz. 772.
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej, Dz.U. z 2009 r. nr 74, poz. 633.
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505.
  • Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu etyki służby cywilnej, M.P. z dnia 14 października 2002 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA095818
YADDA identifier
bwmeta1.element.7f472e59-942e-3e65-ac04-21137a271d70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.