Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 1(3) | 215-235

Article title

Teatralne i narracyjne gry fabularne jako aktywizujące metody nauczania

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THEATRICAL AND NARRATIVE ROLE-PLAYING GAMES AS ACTIVATING METHODS OF TEACHING

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents methodological ideas for the use of theatrical and narrative role-playing games in teaching the humanities - especially selected syllabus contents of Polish literature in secondary school. The illustrated contents are references to LARP entitled 'The Ball at Senator Vasylev's' referring to selected scenes from the 3rd part of 'Dziady' by Adam Mickiewicz.

Journal

Year

Issue

Pages

215-235

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Jerzy Zygmunt Szeja, Polskie Towarzystwo Badania Gier, ul. Kossaka 9/7, 60-759 Poznan, Poland

References

 • Bortnowski, S. (2009). Przewodnik po sztuce uczenia literatury. Warszawa: STENTOR.
 • Brudnik, E., Moszyńska, A., Owczarska, B. (2003). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.
 • Goffman, E. (1981). Człowiek w teatrze życia codziennego (tłum. H. i P. Śpiewakowie). Warszawa: PIW.
 • Hopfinger, M. (2010). Literatura i media. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kaniewski, J. (2007). Jaki kanon?. Polonistyka 5, (445).
 • Pawłowski, R. (16 lutego 2011). Trzy strony to za dużo. 56 proc. Polaków nie czyta książek. Gazeta Wyborcza.
 • Rousseau, J.J. (2002). List o widowiskach. [W:] tenże, Umowa społeczna (tł. A. Peretiatkowicz). Kęty: Antyk.
 • Surdyk, A. (2003). Gry fabularne na lektoracie a autonomizacja studenta. Niepublikowana praca doktorska napisana w Katedrze Glottodydaktyki i Translatoryki UAM w Poznaniu (obecnie Instytut Lingwistyki Stosowanej).
 • Surdyk, A. (2004). Gry fabularne jako technika autonomizująca studenta. [W:] M. Pawlak (red.), Autonomia w nauce języka obcego (s. 221-232). Poznań-Kalisz: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Surdyk, A. (2007). Od Tolkiena do glottodydaktyki, czyli o technice gier fabularnych w dydaktyce języków obcych i gustach literackich studentów. [W:] A. Surdyk (red.), Kulturotwórcza funkcja gier, Gra jako medium, tekst i rytuał, t.1 (s. 91-98). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Szeja, J.Z. (2003). Debaty szkolne jako element kształcenia retorycznego. [W:] J.Z. Lichański (red.), Uwieść słowem czyli retoryka stosowana (s. 109-122). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Szeja, J.Z. (2004a). Gry fabularne – nowe zjawisko kultury współczesnej. Kraków: RABID.
 • Szeja, J.Z. (2004b). J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, Matura z Języka Polskiego 3/2004.
 • Taraszkiewicz, M. (2000). Jak uczyć lepiej?. Warszawa: CODN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA101217

YADDA identifier

bwmeta1.element.807bf310-0548-34b0-884c-adbecaf5b9ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.