PL EN


Journal
2013 | LXI | 4 | 341-355
Article title

We sell dreams : Work Commissioned by the Shah of Iran from Czech Artist in the 1970s

Content
Title variants
CS
"My prodáváme sny" : Šáhova zakázka pro české umělce v sedmdesátých letech 20. století
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the 1970s, Iran developed extensive cooperative ties with countries in both the Western and the Eastern blocs following the rise in global oil prices and the introduction of Shah Muhammad Reza Pahlavi’s dynamic reforms of Iranian society. Alongside numerous industrial contracts formed between Iran and Czechoslovakia, Czech artists were also commissioned to decorate the grand monuments in Teheran that aimed to glorify the ruling Iranian dynasty and its social reforms. Czech artists were approached following the success of the Czechoslovak Pavilions and audio-visual presentations at the Expo in Montreal (1967). Art Centrum, an art agency, and Jaroslav Frič, the main initiator, organiser and creative force behind the Iranian projects, were able to employ a number of artists in this work who were out of favour with the Communist regime in Czechoslovakia and had difficulty finding work at home. Czech artists involved in work on the Shahyad Monument, the Marble Palace, and Negarestan Gallery in Teheran included Hugo Demartini, Stanislav Kolíbal, Pavel Nešleha, Bedřich Dlouhý, Bohumil Eliáš, Oldřich Kulhánek, Jan Hendrych and many others. This gesamtkunstwerk, combining sculptural, painting, glass and textile work with historical artefacts, film projects, and original, quality musical compositions by Zdeněk Liška, developed technical and artistic techniques like polyecran and laterna magika (Brussels, 1958) to a level of technical perfection, monumentality, and sensory opulence, but the content always remained in the service of the propagandist nature of the commission. The Islamic Revolution brought an abrupt end to these projects that had provided individual artists with financial security, with the opportunity to pursue their own artistic creations, unusually without material limitations, or gave them the chance to travel and become acquainted with a very different culture, history, and landscape.
CS
V důsledku růstu cen ropy na světových trzích a díky výrazným proměnám íránské společnosti pod vedením šáha Muhammada Rezy Pahlavího se v průběhu sedmdesátých let 20. století rozvíjela intenzivní spolupráce Íránu se zeměmi západního i východního bloku. Nejviditelnější součástí československých zakázek se vedle četných velkých průmyslových podniků stala výzdoba monumentálních teheránských památníků, glorifikujících vládnoucí dynastii a její společenské reformy. Čeští umělci sem byli angažováni na základě úspěchů národních expozice a především audiovizuálních prezentací na světové výstavě v Montrealu (1967). Umělecké agentuře Art Centrum a hlavnímu iniciátorovi, organizátorovi a autoru koncepce projektů Jaroslavu Fričovi se podařilo zaměstnat řadu ne zcela konformních umělců, kteří v československém komunistickém režimu hledali obtížně možnost uplatnění. Na výzdobě památníku Šahjád, Mramorového paláce a Galerie Negarestan se podíleli například Hugo Demartini, Stanislav Kolíbal, Pavel Nešleha, Bedřich Dlouhý, Bohumil Eliáš, Oldřich Kulhánek, Jan Hendrych a mnozí další. Gesamtkunstwerk propojující díla sochařská, malířská, sklářská, textilní s historickými artefakty, filmovou projekcí a originální a kvalitní hudbou Zdeňka Lišky rozvíjel technické a umělecké prostředky typu polyekranu, Laterny magiky (Brusel, 1958) k technické dokonalosti, monumentalitě a zážitkové opulenci, obsahově však zcela podřízené propagandistickému zadání. Nárazem islámské revoluce střihem skončily rozpracované projekty přinášející jednotlivým umělcům buď pouhé finanční zajištění, nebo možnost neobvykle materiálně neomezené, vlastní umělecké realizace či příležitost k cestování a setkávání se s radikálně odlišnou kulturou, historií a krajinou.
Keywords
Journal
Year
Volume
LXI
Issue
4
Pages
341-355
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.81a7a88c-a835-4949-ba81-f8f2b01c57ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.