PL EN


2018 | 105 | 2 | 219-240
Article title

Vincenz Janke (1769–1838), malíř na pomezí „vysokého“ umění a zlidovělé produkce

Authors
Content
Title variants
EN
Vincenz Janke (1769–1838), a painter on the border of “high” art and folk production
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
This paper focuses on the work of a North-Bohemian painter, Vincenz Janke (1769–1838). While active, this author belonged among the most important representatives of craft painting on glass. His importance is evidenced by a collection of over 200 extant pieces which can be directly attributed to V. Janke or a family workshop operating in today’s Nový Bor, which was run by him in the first third of the 19th century. The painter’s work is exceptional due to its undoubtable artistic and drawing qualities which derive from high art. However, it also bears discernable features coincident with those of mass-produced goods destined for wide popular classes (e.g. thematic selection, production in series, contours favoured over painting). According to a widespread thesis, folk painting on glass originates in the artistic expression of professionally trained painters who were primarily oriented on a bourgeois customer base. Based on the analysis of extant work, it may be claimed that the production of authors such as Vincenz Janke represents the imaginary link between “high” and folk artistic expression.
CS
Podle obecně přijímané teze byl jedním z genetických východisek zlidovělé malby na skle malířský projev řemeslně vyučených malířů, kteří se primárně orientovali na měšťanské odběratelské zázemí. Příspěvek se věnuje tvorbě severočeského malíře Vincenze Jankeho (1769–1838), jenž byl naším nejvýznamnějším představitelem řemeslné malby na skle sklonku 18. a první třetiny 19. století. Vychází z rozboru více než 210 dochovaných exemplářů, které se dají připsat tomuto malíři a rodinné dílně, která působila v dnešním Novém Boru. Malířova produkce se vyznačuje nespornými výtvarnými a kresebnými kvalitami, které vycházejí ze slohového umění. Jsou v ní však patrné rovněž shodné rysy s hromadně vyráběným zbožím pro nejširší lidové vrstvy (např. tematický rejstřík, sériovost výroby, kontury prosazující se na úkor malby). Na základě výzkumu lze konstatovat, že tvorba autorů, jako byl Vincenz Janke, skutečně představuje pomyslnou spojnici mezi „vysokým“ a lidovým výtvarným projevem.
Year
Volume
105
Issue
2
Pages
219-240
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.820a6a8c-3e33-4cb0-a3cf-b0b66495897a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.