Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 16 | 129-147

Article title

Predstavlenija o rodine i čužbine v soznanii sovremennyh Russkih

Content

Title variants

EN
THE CONCEPTUALIZATION OF 'RODINA' (HOMELAND) AND 'CHUZHBINA' (FOREIGN LAND) BY CONTEMPORARY RUSSIANS

Languages of publication

RU

Abstracts

PL
W artykule opisane są wyobrażenia Rosjan mieszkających w Rosji (Moskwa) o dwóch punktach mentalnego obrazu świata – o ojczyźnie i obczyźnie. Semantyka przejścia ze swojej przestrzeni w obcą analizowana jest na przykładzie konceptu ‘emigracja’. Materiałem dla wykazania semantyki oznaczonych konceptów posłużyły wyniki kognitywnego i skojarzeniowego eksperymentów przeprowadzonych wśród studentów moskiewskich uczelni w 2001 roku. W trakcie eksperymentów informatorów pierwszej ankiety proszono o podanie spontanicznych reakcji na słowa-bodźce reprezentujące sferę swojej lub obcej przestrzeni (dom, ojczyzna, obczyzna, rosyjski itd.), w drugiej zaś ankiecie proszono o definicję treści tych pojęć. Ogólna suma otrzymanych odpowiedzi na każde ze słów-bodźców została posegregowana na rubryki tematyczne na podstawie metody wyodrębnienia dominanty semantycznej. Zarówno całe komponenty semantyczne, jak i poszczególne reakcje porównywano i zestawiano w trakcie analizy z danymi folkloru i literatury. Na materiale danych ankietowych, które odzwierciedlają indywidualne wyobrażenia, treść konceptu ‘ojczyzna’ w świadomości dzisiejszych studentów składa się z domu, rodziny, bliskich i krewnych. Te komponenty sfery rodziny przenoszą się, pomijając pośrednie kręgi schematu przestrzeni swojej, w przestrzeń kraju ograniczonego przede wszystkim granicą kulturowo-językową, nie zaś państwową. Obczyzna, odbierana jako przeciwieństwo ojczyzny, przedstawia się w świadomości współczesnych studentów częściej jako oddalony fragment przestrzeni, któremu brakuje jakiegokolwiek rozczłonkowania na komponenty. Introspektywne spojrzenie pozwala zobaczyć obczyznę jako miejsce naznaczone przez niewykonanie całego szeregu warunków koniecznych dla harmonijnego istnienia człowieka.
EN
The article presents the ideas cherished by Moscow-based Russians of two points in their mental worldview: 'homeland' and 'foreign land'.The semantics of transfer from one's own space to foreign, alien space is analyzed on the basis of the concept of 'emigration'. A cognitive-associative experiment was conducted among Moscow students in 2001. In the first part, respondents were asked to spontaneously react to prompt words representing their own or foreign space ('dom' home, 'rodina' homeland, 'chuzhbina' foreign land, 'russkii' Russian etc.). In the second part they were asked to define these concepts. The answers were then divided into thematic categories according to the principle of distinguishing the semantic determinant. Whole semantic components and individual reactions were compared and juxtaposed with folk and literary data. A conclusion is drawn that in the consciousness of present-day students, 'homeland' consists of 'dom' (home), 'semya' (family), 'blizkye' (the close ones) and 'rodnoya' (relatives). These components of the sphere of 'semya' (family) are transferred, with the omission of indirect components of the schema of one's own space, onto the realm of the country, delimited above all in a cultural-linguistic, rather than political manner. 'Chuzhbina' (foreign land), perceived in an opposition to 'rodina' (homeland), is more often conceptualized as a distant portion of space, lacking componential structure. Introspection allows one to see the foreign land as a place which does not meet a whole range of conditions necessary for a harmonious existence of humans.

Year

Volume

16

Pages

129-147

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • V. Zhdanova, (Bremen, Germany), no address given, contact the journal editor

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
06PLAAAA01112553

YADDA identifier

bwmeta1.element.83800101-d5e2-3fa4-a9ee-748c19f752f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.