PL EN


2010 | 1(72) | 45-54
Article title

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF EXCESSIVE WORK

Content
Title variants
PL
Organizacyjne aspekty pracy ponad miarę
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza zjawiska pracy ponad miarę z punktu widzenia organizacji. Artykuł przedstawia typy zachowań, których wspólnym mianownikiem jest stosunek do czasu poświęcanego pracy oraz zarysowuje korzyści i zagrożenia, jakie niosą dla organizacji określone zachowania.
EN
This article's goal is to analyze the phenomenon of excessive work from the point of view of the organization. It presents behavioral types whose common denominator is the position taken on time devoted to work as well as the delimiting of benefits and threats resulting from defined behavior as faced by the organization.
Keywords
Year
Issue
Pages
45-54
Physical description
Document type
ARTICLE
Dates
published
2010-02-15
Contributors
 • University of Social Sciences and Humanities in Sopot, Sopot, Poland
 • University of Gdańsk, Gdańsk, Poland
 • Malgorzata Grabus, Wyzsza Szkola Finansów i Administracji w Gdansku, ul. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot Wyscigi, Poland
References
 • Chmiel N. (2007), Psychologia organizacji, GWP, Gdańsk.
 • Frąszczak A. (2002), Pracoholizm, [w:] Współczesne organizacje – wyzwania i zagrożenia, Strykowska M. (red.), Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Godlewski T. (2008), Style życia i wypoczywania, „Hospitality”, nr 3.
 • Golińska L. (2008), Pracoholizm, uzależnienie czy pasja, Difin, Warszawa.
 • Hornowska E., Paluchowski W. (2007), Praca – skrywana obsesja, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Melibruda J. (1997), Nałogowa osobowość naszych czasów, „Charaktery”, nr 2.
 • Pospiszyl I. (2008), Uzależnienia od stylu życia, [w:] Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Baturo W. red., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Retowski S. (2003), Pracoholizm – próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska, [w:] Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, Wojciszke B., Plopa M. (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Różański H. (2002), Anatomia i fizjologia wysiłku, Wyd. PWSZ, Krosno.
 • Schultz D.P., Schultz S.E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA076910
YADDA identifier
bwmeta1.element.838a6e18-43f3-31a3-bbd5-53f412cfa64e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.