Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1(72) | 45-54

Article title

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF EXCESSIVE WORK

Content

Title variants

PL
Organizacyjne aspekty pracy ponad miarę

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza zjawiska pracy ponad miarę z punktu widzenia organizacji. Artykuł przedstawia typy zachowań, których wspólnym mianownikiem jest stosunek do czasu poświęcanego pracy oraz zarysowuje korzyści i zagrożenia, jakie niosą dla organizacji określone zachowania.
EN
This article's goal is to analyze the phenomenon of excessive work from the point of view of the organization. It presents behavioral types whose common denominator is the position taken on time devoted to work as well as the delimiting of benefits and threats resulting from defined behavior as faced by the organization.

Keywords

Year

Issue

Pages

45-54

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2010-02-15

Contributors

 • University of Social Sciences and Humanities in Sopot, Sopot, Poland
 • University of Gdańsk, Gdańsk, Poland
 • Malgorzata Grabus, Wyzsza Szkola Finansów i Administracji w Gdansku, ul. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot Wyscigi, Poland

References

 • Chmiel N. (2007), Psychologia organizacji, GWP, Gdańsk.
 • Frąszczak A. (2002), Pracoholizm, [w:] Współczesne organizacje – wyzwania i zagrożenia, Strykowska M. (red.), Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Godlewski T. (2008), Style życia i wypoczywania, „Hospitality”, nr 3.
 • Golińska L. (2008), Pracoholizm, uzależnienie czy pasja, Difin, Warszawa.
 • Hornowska E., Paluchowski W. (2007), Praca – skrywana obsesja, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Melibruda J. (1997), Nałogowa osobowość naszych czasów, „Charaktery”, nr 2.
 • Pospiszyl I. (2008), Uzależnienia od stylu życia, [w:] Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Baturo W. red., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Retowski S. (2003), Pracoholizm – próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska, [w:] Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, Wojciszke B., Plopa M. (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Różański H. (2002), Anatomia i fizjologia wysiłku, Wyd. PWSZ, Krosno.
 • Schultz D.P., Schultz S.E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA076910

YADDA identifier

bwmeta1.element.838a6e18-43f3-31a3-bbd5-53f412cfa64e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.