Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 36 | 2 | 33-51

Article title

Zmiany w strukturze społecznej w wyniku transformacji ustrojowej w Polsce. Historyczno-polityczne tło przemian społecznych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Changes in Social Structure as a Result of Political Transformation in Poland: The Historical and Political Background of Social Alterations

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Following the change of legal and political principles, the rules of social structurisation, along with the connotation of some conceptual categories important for defining social structure, were altered as well. Although political transformation was intentional and expected to produce only positive outcomes, the diagnosis and evaluation of its results for society are still, 20 years later, being examined and discussed. An important theoretical issue is that of the extent to which the present shape of social structure and the observed state of stratification are due mainly to universal processes, hardly controllable (such as the processes of reaching social positions in market economy), and that to which they result from intentional actions (such as education and employment policy or social policy). Although producing an unambiguous opinion on the above is difficult, the matter is certainly worth considering. Taking into account the present state of observations and drawing on available research results as well as own analysis, this task is undertaken in the present article.

Journal

Year

Volume

36

Issue

2

Pages

33-51

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Janicka Krystyna, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa Poland and Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogorski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland

References

 • Bukraba-Rylska I. (2004), Socjolog czasu transformacji, [w:] Zmiana czy stagnacja, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Dahrendorf R. (2005), Cztery refleksje o społeczeństwie, „Rzeczpospolita”, 4 VI, Nr 132.
 • Dunn E. (2008), Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Frentzel-Zagórska J. (1994), Demokracja, elity polityczne i nerwica transformacyjna, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
 • Janicka K. (2007), Formy zatrudnienia a cechy sytuacji pracy. Niektóre parametry i tendencje zmian rynku pracy w Polsce, [w:] Kariera i sukces, red. K. M. Słomczyński, Uniwersytet Zielonogórski, Wydawnictwo IFiS PAN, Zielona Góra-Warszawa.
 • Jarosz M., (red.) (2005), Polska. Ale jaka?, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kojder A., (red.) (2007), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Kowalik T. (2009), www.polskatransformacja.pl., Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa.
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2009 (2010), GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Marody M., (red.) (2002), Wymiary życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Mazowiecki T. (2009), Sąd nad grubą kreską, „Gazeta Wyborcza”.
 • Morawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mucha J., Narkiewicz-Niedbalec E., Zielińska M. (2008), Co nas łączy, co nas dzieli?, PTS i UZ, Zielona Góra.
 • Nowak A. W. (2010), Uniwersytet to akcelerator podziałów klasowych, [w:] „Praktyka teoretyczna” nr 1, UAM, Poznań.
 • Ost D. (2007), Klęska „Solidarności”, Muza S.A., Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2009 (2010), GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa
 • Rychard A., Domański H., Śpiewak P. (2006), Polska jedna czy wiele?, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa.
 • Sierakowski S. (2010), „Do kosza poszły ideały Sierpnia”, Gazeta Wyborcza 23 II. Rozmowa ze Sławomirem Sierakowskim przeprowadzona przez Agatę Nowakowską i Dominikę Wielowiejską.
 • Słomczyński K. M., Janicka K., Shabad G., Tomescu-Dubrow I. (2007), Changes in Class Structure in Poland, 1988-2003: Crystallisation of the Winners-Losersĺ Divide, „Polish Sociological Review”, 1(157).
 • Słomczyński K. M., Kohn M. L. (1988), Sytuacja pracy i jej psychologiczne konsekwencje, Ossolineum, Wrocław.
 • Słomczyński K. M., Janicka K. (2005), Pęknięta struktura społeczeństwa polskiego, [w:] Polska. Ale jaka?, red. M. Jarosz, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Słomczyński K. M., Janicka K. (2007), Co ludzie myślą o szansach powodzenia w życiu. Zróżnicowanie opinii, [w:] Kariera i sukces, red. K. M. Słomczyński, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Zielona Góra-Warszawa.
 • Słomczyński K. M., Janicka K. (2008), Dychotomie w strukturze klasowej: o efekcie świętego Mateusza i pogłębiających się nierównościach społecznych, [w:] Co nas łączy, co nas dzieli? red. J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Słomczyński K. M., Janicka K., i in. (1996), Struktura społeczna a osobowość, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Słomczyński K. M., Janicka K., Tomescu-Dubrow I. (2010), Struktura społeczeństwa polskiego: zmiany w latach 1978-2008, [w:] Modernizacja Polski, red. W. Morawski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Sztompka P. (2003), Trauma kulturowa. Druga strona zmiany społecznej, [w:] Los i wybór, red. A. Kojder, K. Z. Sowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Tarkowska E. (2007), Polska zróżnicowana, podzielona, różnorodna, [w:] Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Wesołowski W., Słomczyński K. M. (1999), Klasy i warstwy społeczne, [w:] Encyklopedia Socjologii, red. W. Kwaśniewicz i in., Oficyna Naukowa, PTS, XII Zjazd Socjologiczny, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA09882

YADDA identifier

bwmeta1.element.83a6dcb9-00da-3bec-bda6-e27448d042e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.