PL EN


2015 | 63 | 4 | 541-558
Article title

Iniciační cesta na Jih : příspěvek k intertextové interpretaci Holanovy Toskány

Content
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
Studie se zaměřuje na interpretaci Holanovy básnické skladby Toskána z intertextové perspektivy a sleduje především intertextové vztahy a souvislosti s Dantovou Božskou komedií. Putování lyrického hrdiny Toskány lze interpretovat jako iniciační cestu na Jih, na níž je vyzván a postupně dále veden dopisy od tajemné Gordany. Tato „la belle dame sans merci“ se však v závěru příběhu, kdy už se zdá, že je pro lyrického hrdinu nedosažitelná, objevuje v podobě Smrti. Hrdinova smrt v Mozartsburku otevírá další významový kontext, a sice vztah mezi poezií a hudbou a Holanovy úvahy o Mozartovi a hudbě vůbec.
Year
Volume
63
Issue
4
Pages
541-558
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.83acc8c8-c043-4973-9f11-3e8683c0ac68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.