PL EN


2020 | 64 | 2 | 212-224
Article title

Nekonzistentní pohled na konzistenci odpovídání

Content
Title variants
EN
Inconsistent take on the response consistency
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The response consistency, semantic consistency and response variability are a few examples of terms, which are used for the extent of variability of responses to the items of personality tests with the same meaning. However, similar differences prevail both in the specific author’s concept of this variable and in the manner in which it is measured. The article summarizes empiric knowledge concerning the response consistency, manners measured by various authors, and its relation to other variables. This overview supports the thesis that despite the differences in approaches to the topic, the response consistency is a stable psychological variable with possible psychodiagnostic value different from the prevalent interpretation of the inconsistency responding as a measurement error. Response consistency may be in a broader sense related to personal integrity.
CS
Konzistence odpovídání, sémantická konzistence nebo variabilita odpovědí jsou jen některé z příkladů názvů, kterými je označována míra shody odpovědí na položky testů osobnosti o stejném významu. Podobné rozdíly panují jak v konkrétním pojetí této proměnné, tak ve způsobu, jakým je měřena. Článek shrnuje empirické poznatky týkající se konzistence odpovídání, způsobů, jakými byla různými autory zjišťována, a jejího vztahu k dalším proměnným. Uvedený přehled podporuje přes veškeré rozdíly tvrzení, že konzistence odpovídání je stabilní psychologickou proměnnou, která může mít vlastní psychodiagnostickou hodnotu, odlišnou od tradičního pojetí nekonzistence odpovídání jako chyby měření. Konzistence odpovídání může v širším smyslu souviset s integritou osobnosti.
Year
Volume
64
Issue
2
Pages
212-224
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.83b83514-f622-44bb-bf92-76ad97ff3280
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.