Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 157 | 5 | 417-436

Article title

Základné právo na štátne občianstvo podľa ústavného súdu Slovenskej republiky

Authors

Content

Title variants

EN
The fundamental right to citizenship under case-law of the Constitutional Court of the Slovakian Republic

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Výslovná a implicitná úprava štátneho občianstva podľa Ústavy Slovenskej republiky. Jednoduché a dvojité štátne občianstvo. Zaručuje Ústava právo na štátne občianstvo? Zaručuje právo na dvojité štátne občianstvo? Historická a komparatívna metóda pri vyvodzovaní dvojitého štátneho občianstva. Posúdenie straty štátneho občianstva Slovenskej republiky v dôsledku prijatia štátneho občianstva cudzieho štátu Európskym súdom pre ľudské práva vo veci István Fehér proti Slovensku a vo veci Erzsébet Dolník proti Slovensku. Je dôvod pre zmenu Ústavy zavedením dvojitého štátneho občianstva?
EN
Explicit and implicit regulation on citizenship under the Constitution of the SLovak Republic. Single and dual citizenship. Does the Constitution guarantee right to citizenship? Does she guarantee right to dual citizenship? The meaning of historical and comparative method when deducting on dual citizenship. The loss of Slovakian citizenship due to access of the third country citizenship under the case-law of the European Court of Human Rights in Case of István Fehér v. Slovakia, and in Case of Erzsébet Dolník v Slovakia. is there a need to amend the Slovakian Constitution through a provision on dual citizenship?

Contributors

author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.85397253-0b75-4d21-94a7-911ce735c054
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.