Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 21 | 185-201

Article title

Górnicy z Rudy Śląskiej na tle pracujących mieszkańcow miasta

Authors

Content

Title variants

EN
Miners from Ruda Śląska on the background of working inhabitants of the city

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 4025 pracujących mieszkańców Rudy Śląskiej. Wyodrębniono spośród nich 334 górników. Porównano odpowiedzi ogółu ankietowanych z odpowiedziami osób zawodowo związanych z branżą górniczą. I tak w artykule przedstawiono system wartości uczestników badań, zwrócono także uwagę na źródła informacji o wolnych miejscach pracy. Analizowano poziom zbieżności odpowiedzi udzielonych przez górników z odpowiedziami ogółu pracujących mieszkańców Rudy Śląskiej. Diagnozowano także problemy rozwoju zawodowego uczestników badań, a także poziom ich kompetencji cywilizacyjnych.
EN
The article presents partial results of surveys, which were conducted among 4025 working inhabitants of Ruda Slaska - out of whom a group of 334 working miners was singled out. The answers of all the respondents were compared with the answers of the people professionally associated with the mining industry. The system of values of the surveyed people is described in the article. Attention is also drawn to the sources of information concerning job vacancies in places, where the respondents were employed at that time. The level of similarity between answers given by miners and those given by respondents working in other lines of business is analyzed. The problems of professional development are also analyzed together with civilization competence of the respondents.

Contributors

author
  • Uniwersytet Śląski

References

  • Borkowski I. 2007, E-exclusion – nowy obszar generowania nierówności społecznych, w: Oblicza nierówności społecznych, red. J. Klebaniuk, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa.
  • Gruszczyński L.A. 1986, Elementy statystyki dla socjologów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  • Muster R. 2006, Czynniki zadowolenia z pracy oraz jego skutki dla pracownika i organizacji, „Humanizacja Pracy”, nr 4–5.
  • Muster R. 2008, Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej, Wydawnictwo Powiatowego Urzędu Pracy, Ruda Śląska.
  • Muster R. 2009, Diagnoza kierunków rozwoju tradycyjnego, przemysłowego rynku pracy w Rudzie Śląskiej. Wnioski końcowe, rekomendacje oraz praktyczne możliwości wykorzystania badań, w: Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej, red. M. Gagacka, K. Głąbicka, Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej i Politechnika Radomska, Radom.
  • Muster R. 2010, Problem wykluczenia cyfrowego osób bezrobotnych w świetle badań empirycznych, w: Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, red. Ł. Kapralska, B. Pactwa, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
  • Szczepański M.S. 2003, Zamiast przedmowy: ludzie z sieci i cnoty obywatelskie, w: Praca i zarządzanie w sieciach, red. A. Matczewski, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy.
  • http://www.wsipnet.pl/oswiata/os_slownik.php?literka=A&haslo=277 (6.01.2010).
  • www.rp.pl/artykul/11939.html (15.05.2008).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA107610

YADDA identifier

bwmeta1.element.85448676-e74f-30bc-8f9b-1776785017fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.