PL EN


2015 | 63 | 3 | 419-434
Article title

Drobné hrdinství : vzdor jakožto předmět nostalgie v díle Petra Šabacha a Michala Viewegha

Authors
Content
Title variants
EN
Minor heroism  : resistance as an object of nostalgia in the works of Petr Šabach and Michal Viewegh
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Studie zkoumá, jakými způsoby se v populárnách prózách Báječná léta pod psa Michala Viewegha a Občanský průkaz Petra Šabacha projevuje nostalgie po období socialismu. Její hlavní projev spatřuje ve vzpomínání na možnosti vzdoru, které represivní režim před rokem 1989 nabízel a s nimi spojenou touhu po drobném, každodenním hrdinství. Práce zkoumá, jak je nostalgického vyznění obou textů dosaženo skrze využití humoru, který může figurovat jako prostředek i výsledek pokusů o vzdor. Zároveň si klade za cíl ukázat, že laskavé a humorné ladění obou textů se nevylučuje s odsouzením bývalého režimu. Tématizace vzdoru a narativní struktura těchto děl nabádají čtenáře k identifikaci s postavami, které zastávají antikomunistické postoje. Nostalgie těchto textů se tak obrací ne k době socialismu jako takové, ale k narativu o jejím úspěšném překonání.
Keywords
Year
Volume
63
Issue
3
Pages
419-434
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.8660c083-8acf-4073-a21f-9470a3560433
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.