Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 68 | 4 | 623-633

Article title

O skepticismu a filosofii u Davida Huma:

Content

Title variants

EN
On Scepticism and Philosophy in David Hume:
DE
Über Skeptizismus und Philosophie bei David Hume :

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Text studie analyzuje knihu Zuzany Parsunikové David Hume, Sceptic, jež klade filosofii Davida Huma do rozporu mezi radikální skepsí plynoucí z reflexe lidského poznání a přirozenou vírou, jejíž genezi nedokáží skeptické pochybnosti narušit. Hume přijímá radikální skepsi i meze, které stanovuje lidskému rozumu. Praktikovatelná filosofie se však musí podřídit víře ve společný svět a prospěšně zkoumat principy lidského jednání a soužití ve společensko-morální oblasti. Vposledu se filosofie stává návodem ke šťastnému životu. Ve své druhé části zde předkládaná studie využívá Humovu koncepci lásky k pravdě, aby ukázala hlubší souvislost mezi funkcemi filosofie u Huma, a na základě výkladu Humova pojetí vztahu obtížné a snadné filosofie kritizuje autorčin výklad epistemo­logické funkce obtížné filosofie.
EN
The study examines Zuzana Parusniková’s book David Hume, Sceptic. It first examines how the book situates Hume’s philosophy in between radical scepticism resulting from the scrutiny of human knowledge and natural belief that cannot be shaken by sceptical doubts. Hume accepts radical scepticism and the limits it sets for human understanding. However, a practicable philosophy must submit itself to belief in the common world and offer a useful examination into the principles of moral and social behavior and common life. This finally results in philosophy becoming a guide for a happy life. In the second part, the study employs Hume’s concept of the love of truth to show a deeper link between several functions of philosophy, and, by interpreting Hume’s view of the relation between abstruse and easy philosophy, it criticizes Parusnikova’s interpretation of abstruse philosophy.

Year

Volume

68

Issue

4

Pages

623-633

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.86a9364b-f336-4f5c-ab73-f61fdab004c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.